نکوداشت استاد علی اکبر صنعتی - نقاش و مجسمه ساز


نکوداشت استاد علی اکبر صنعتی (طراح و نقاش) در تاریخ دوازدهم تیر ماه 88 در نگارخانه برگ (میدان هروی) توسط سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

رسانه