کلیپ بازدید هنرمندان و صاحب نامان عرصه های مختلف فرهنگ و هنر از دومین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ایران


رسانه