تجلیل از نخستین بانوی مجسمه سازایران در ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران


رسانه