دوشنبه, 08 بهمن 1397 13:42

جلسه داوری جشن نور

سه شنبه, 07 فروردين 1397 14:18

رویداد بهارستان 97 / نورآرایی شهری/ 14

سه شنبه, 07 فروردين 1397 10:17

رویداد بهارستان 97 -نورآرایی شهری/51

چهارشنبه, 01 فروردين 1397 11:35

رویداد بهارستان 97 -نورآرایی شهری/33

دوشنبه, 26 دی 1390 20:32

نورپردازی در تهران / 1

معرفی کتاب

  • به کوشش: محمدحسن حامدی سال چاپ: ۱۳91 هنر مجسمه سازی در ایران اوج و حضیض های بیشماری را شاهد بوده است، چه به عقیده بسیاری از صاحب نظران، همین اوج و حضیض های تاریخی این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه