چهارشنبه, 30 آبان 1397 12:10

دومین نشست کارگروه طراحی شهری

شنبه, 04 دی 1395 13:00

نشست عصری با هنرمندان

چهارشنبه, 18 آذر 1394 09:22

نشست خبری جشنواره ملی وحدت / 2

چهارشنبه, 18 آذر 1394 09:15

نشست خبری جشنواره ملی وحدت / 1

صفحه1 از3

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش 1 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1387-88 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:70.000…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه