دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 13:36

تئاتر نصر میراث تئاتر کشور است

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 13:20

احیای تئاتر نصر احیای هویت است

شنبه, 21 ارديبهشت 1398 12:49

بافت تاریخی بنا حفظ شود

سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398 10:20

حفظ تئاتر نصر خواسته عمومی است

سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398 09:49

تئاتر نصر خود تاریخ است

دوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 10:47

فرهنگ و هنر، مهمترین شاکله شهر است

دوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 10:38

کاربری تئاتر نصر نباید تغییر کند

یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398 09:35

چهره لاله‌زار عوض شود

یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398 09:33

مردم با این حرکت‎ها همراه خواهند شد

دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 12:07

تئاتر نصر هویت شهر تهران است

شنبه, 07 ارديبهشت 1398 11:05

بازدید عمومی از تئاتر نصر/3

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398 12:44

باید ارتباط پیوندی برقرار شود

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398 09:41

بازدید عمومی از تئاتر نصر/2

دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398 12:28

کوچه‌هایی که بوی گذشته می‌دهد

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه