دبیر کمیته نور سازمان زیباسازی شهر تهران:

نور پردازی اماکن ارزشمند تهران در مرحله اجرا است

دکتر الهام سوری، دبیر کمیته نور سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه نورپردازی بناها و اماکن ارزشمند شهری جدا از زیبایی می تواند در کاهش استرس ناشی زندگی شهری نقش مهمی ایفا کند، گفت: با این رویکرد پروژه نورپردازی بناها و اماکن ارزشمند شهری وارد مرحله اجرایی شده است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر الهام سوری، با بیان اینکه این پروژه با اتمام طرح پژوهشی شناسایی بناها و موزه‌های شهر تهران عملیاتی شده، ادامه داد: عملیات اجرایی در میدان مشق، خانه اتحاد و موزه آبگینه اجرا شده است.
او با اشاره به اینکه پروژه نورپردازی با هدف هویت بخشی به بناهای ارزشمند شهر تهران انجام شده است، ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل نورپردازی تامین ایمنی و امنیت است اما امروزه با توسعه دانش نورپردازی با روش‌ها و تکنیک‌های خاص برای موارد مختلف قابل اجرا و استفاده است.
دبیر کمیته نور سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید بر لزوم نورپردازی بناها و ساختمان‌ها در زیباسازی فضاهای شهری گفت: نور شرط حیات است و بدون نور حضور انسان در فضاهای شهری مختل خواهد شد؛ بنابراین با استفاده از تجهیزات و بهره گیری از افکت‌های نوری می توان حال و هوای متفاوتی را از طریق اتمسفر ایجاد کرد.
دکتر سوری ادامه داد: روش‌ها و تکنیک‌های مختلف نورپردازی هر یک پیام خاص خود را داشته و باید احساسی را که در مخاطب ایجاد می‌کند با کیفیت مورد انتظار او همخوانی داشته باشد.
به گفته دبیر کمیته نور سازمان زیباسازی شهر تهران افزایش خوانایی ایجاد حس سر زندگی، تشخص، نقش انگیزی در ذهن مخاطبان و همچنین بازاریابی و برند سازسی از جمله مزایای نور پردازی است و بر لزوم اجرای آن ضرورت می‌بخشد.
او با بیان اینکه کمیته نور سازمان زیبا سازی شهر تهران از زمان تشکیل خود در سال 1393 وظیفه تدوین سیاست‌های کلی در زمینه نورپردازی بعنوان خط مشی اداره نور سازمان و در مرحله بعد بررسی و ارزیابی طرح‌های نورپردازی بر عهده داشته‌است، گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران همواره نورپردازی بناهای تاریخی و واجد ارزش و فضاهای شهری را در دستور کار خود داشته و معتقد است علاوه بر اینکه این عناصر نقش ویژه‌ای در هویت کالبدی شهر تهران دارند موجب افزایش جلوه بصری این عناصر و تقویت هویت و تشخص شهر در شب هنگام نورپردازی می‌شود.
سوری با اشاره به اینکه نورپردازی فضاها و نماها در کلیات نورپردازی شباهت بسیاری دارند اما در روش اجرایی و بهر‌ه‌گیری از تجهیزات متفاوتند، افزود: نورپردازی فضاها نیز به صورت کلی مشابه تکنیک‌های نورپردازی نماهاست یعنی یا می‌توان کل یک فضا را به صورت عمومی و یکنواخت روشن کرد و یا فقط به عناصر خاصی از فضا مانند جداره، کف و یا حتی عناصر مستقر در فضا تأکید کرد، بطوریکه نورپردازی به صورت تاکیدی بر روی عناصری از نما انجام شود.
به گفته او، در نورپردازی تاکیدی هم شیوه‌های مختلفی وجود دارد و البته می‌توان از نورهای تزیینی هم در فضا استفاده کرد که معمولا این حالت به طور موقت و در ایام خاص اتفاق می‌افتد.
او با بیان اینکه بدون توجه به فرم معماری هم می‌توان نورهای تزیینی را بر روی نما‌ها ایجاد کرد، افزود: هر یک از این روش‌ها هم طبیعتاً منابع نوری خاصی را با مشخصات خاصی طلب می‌کند اما نکته حائز اهمیت آن است که بکارگیری هر یک از تکنیک‌ها بسته به موقعیت قرارگیری بنا، کاربری بنا و عوامل دیگری متفاوت خواهد بود .
دبیر کمیته نور سازمان زیبا‌سازی شهر تهران به اثرات روانی نور در کاهش استرس‌های زندگی شهری اشاره‌کرد و افزود: در ادبیات جهانی رایج نورپردازی، استفاده هوشمندانه و فکر شده از نور جایگزین جنبه تزیینی و تجملاتی و عمومی آن شده و این کمیته با ترکیبی از اعضا معماری، طراحی شهری، برق، نورپردازی و طراحی صنعتی در صدد نزدیک‌تر شدن ایران با استاندارد‌های جهانی است.

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه