پروژه بهسازی میدان بهارستان پاییز به اتمام می‌رسد

مهندس هادی صادقی، معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه فعالیت‌های صورت گرفته از سوی سازمان در میدان بهارستان به منظور بهبود فضای بصری آن انجام شده‌است، گفت: عملیات بهسازی و ساماندهی نما و منظر بهارستان به منظور صیانت از هویت تاریخی طهران از آبان ماه1394 آغازشد.
او با اشاره به اینکه فعالیت‌ها در این میدان با چند هدف انجام شده‌است، ادامه داد: پیرایش جداره بناها از زواید بهسازی نمای بناهای ارزشمند، ساماندهی تابلوهای اصناف و نورآری ساختمان مجلس شورای اسلامی، نصب کتیبه معرف هویت بهارستان، دیوارنگار رویدادهای بهارستان، حک اسامی نمایندگان دوره نخست مشروطیت و جمهوریت، اجرای دیوارنگاره چنارستان به یاد باغ‌های تاریخی تهران و نماد یوم التوپ می‌کوشد هویت در شرف فرسودکی تهران را باز طراحی کند.
معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه این پروژه از خیابان جمهوری تقاطع ظهیر الاسلام از غرب آعاز می‌شود و علاوه بر میدان بهارستان تا چهارراه سرچشمه خیابان امیرکبیر تا پامنار امتداد می‌یابد، افزود: در شرایط کنونی شصت و هفت درصد این پروژه به انجام رسیده و پیش بینی می‌شود تا پایان پاییز کل پروژه به اتمام برسد.
او با تاکید بر اینکه تعداد 68بلوک ساختمانی با پانصد و بیست و شش کاربری پهنه رو تشکیل می‌دهد، گفت: بجز چهار ساختمان سنگی از پهلوی دوم و سه ساختمان نما سیمانی بقیه ساختمان‌ها آجری و با بیش از هشتاد و پنج سال تا 112سال قدمت دارند.
مهندس صادقی با اشاره به اینکه بیش از یازده هزار مترمربع نما مرمت و بهسازی شده‌است، ادامه داد: از بین نماهای موجود در میدان دو نما وارطانی، دو نمای باهاوسی و دو نمای منسوب به قباد ظفر است که از قدمت برخوردار بوده و عملیات بهسازی در مورد آنها به صورت ویژه صورت گرفته‌است.
به گفته معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران در پروژه تعریف شده جزیره میدان در هم پیوندی با بافت بهارستان بازآرایی شده‌است که در آن حوض و فواره ایرانی احیا شد، هم چنین مجسمه مبارز استبداد آیت الله مدرس مردم را برای تماشای مجلس شورای اسلامی دعوت می‌کند.
گفتنی است شورای فنی طرح بهسازی میدان بهارستان از دکتر اسکندر مختاری، دکتر بهزاد سلیمانی، هادی صادقی حسن منوری و مهندس هاشمی تشکیل شده‌است.

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش2 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1389 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:60.000 ریال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه