میترا خزاعی: طراح باید شهروند را بشناسد و با حس او وارد گفتگو شود

میترا خزاعی معتقد است برای طراحی مبلمان شهری نباید به دنبال طرح‌های پیچشده بود بلکه باید طراح شهروند را بشناسد و با حس او وارد گفتگو شود.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، سخنران آخر این دومین جشنواره مبلمان شهری «دایره خلاق» دکتر میترا خزاعی بود که سخنرانی خود را تحت عنوان «تجربه شهروند» ارائه داد. وی که دارای دکترای طراحی استراتژیک از دانشگاه ووپرتال است در حال حاضربه عنوان مدیر تحقیقات طراحی استراتژیک در شرکت دویچه تلکوم المان مشغول به کار است.او در این سخنرانی به بحث پیرامون طراحی مبلمان شهری و نگرش طراحی بر مبنای تجربه پرداخت و گفت: همه ما کم و بیش زمانی را در فضای عمومی شهر سپری می کنیم. اما بحث این است حضور در شهر و تقابل با فضای عمومی را چگونه تجربه می کنیم؟
وی ادامه داد: وظیفه من بر اساس درسی که خوانده ام این است که وقتی طراحان فکر می کنند و به طرح ایده آل‌شان رسیدند وارد شوم و سوال هایی را مطرح کنم که شاید همه طرح‌ها را به هم بریزد و دوباره با طراح وارد چالش جدیدی شویم. مثلا چالش‌هایی مثل اینکه مبلمان شهری بهتر چیست و اصلا این مبلمان بهتر به چه کارمان می آید؟
وی ادامه داد: طراحی بر مبنای تجربه به نگاه درست می‌اندیشد . اینکه وقتی در مکان عمومی زمانی را سپری می‌کنیم چگونه محیط را بسازیم که زمان بهتری را سپری کرده باشیم و البته این بهتر سپری کردن زمان برای هر کس یک تعریفی دارد و هنر تجربه از برآیند این تجربه‌ها می گوید.
خزاعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تجربه اتفاقی است که بین ما و هر چیز دیگری (شی یا انسان) می افتد گفت: تجربه در هر صورت اتفاق می‌افتد مهم این است که این اتفاق را با فکری از قبل طراحی شده و فکر شده و آگاهانه درست کنیم. وقتی مردم در فضای عمومی شهر قرار می‌گیرند و اتفاقی می‌افتد، طراح باید با همه سختی این تنوع شهروندان در سطح شهر را بشناسد تا بتواند اتفاق درست را رقم بزند. کار طراح شهری این است که بین ما و عناصر شهری آن اتفاقی که قرار است بیافتد را به سمت بهبود هدایت کند. اینکه کاری کند وقتی وارد یک شهر می‌شویم احساس بهتری داشته باشیم. باید کاری کند شهروند بخواهد شهر موثرتری بسازد.
وی ادامه داد: یکسری عناصر در شهر قرار دارند که بدون اینکه ما بخواهیم سر راه ما در شهر قرار می‌گیرند و تجربه‌هایی را برای شهروند رقم می زنند و احساس ما را نسبت به عبورمان در شهر تغییر می دهد. من طراح یک ارتباطی با فضای عمومی شهرم دارم با انسان و مبلمان شهری و باید کاری کنم میان هر سه این ها ارتباطی برقرار شود که اتفاق بهتری بیفتد. طراح با خود باید بگوید من چه کار می توانم برای شهروند انجام دهم که احساس بهتری برای او ایجاد کنم.
او گفت: به کمک عناصر شهری شاید بتوانم انسان و شهر را تحت تاثیر قرار بدهم و حتی تندرستی فیزیکی و روانی بهتری را ایجاد کنم.
وی در بخش دیگری از سخنرانی اش با اشاره به محصولاتی که این روزها ارائه می شود و کارکردهای شبیه به هم دارند گفت: یک زمانی شرکت ها می گفتند امکانات بیشتری به مشتری ارائه دهند اما از یک جایی دیدند مشتری ها صرفا بر مبنای عقل محاسبه گر محصول را انتخاب نمی کنند و در انتخاب محصول حس آنها نیز دخیل است. در طراحی مبلمان شهری نیز ما قرار نیست همه اطلاعات را به شهروند بدهیم و خیلی شلوغش کنیم. کافی است بدانیم او هم حس دارد .او را بشناسیم و با حس او وارد گفتگو شویم.
وی در پایان گفت: نگرشی که انسان را در مرکز تمام فعالیت‌های طراحی می بیند و بعد جدیدی به مسئولیت‌های طراح می دهد اساس بحث ماست.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه