معرفی برگزیدگان مسابقه طراحی سرویس بهداشتی عمومی

برگزیدگان مسابقه طراحی سرویس بهداشتی عمومی از سوی هیات داوران معرفی شدند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، هیأت داوران مسابقه طراحی سرویس بهداشتی عمومی با در نظر گرفتن الزامات از پیش تعیین شده شامل توجه به ضوابط و استانداردها، ویژگی های کالبدی، مصالح و تجهیزات، قابلیت و ظرفیت های خاص بهره گیری از فضاهای نوین، طرح های ارسالی را در سه مرحله در تاریخ ۱۰ دی ماه سال جاری بررسی و ارزیابی کرد.
در مرحله اول تعدادی از طرح ها که الزامات اولیه مورد نظر را لحاظ نکرده بودند از دور مسابقه حذف شدند.
در مرحله دوم، طرح های باقی مانده در سه گروه طرح هایی که از مجموع 6 الزام به 2 الزام توجه کرده بودند و حائز یک امتیاز شدند.
طرح هایی که از مجموع 6 الزام به 3 الزام توجه کرده و 2 امتیاز دریافت کردند و طرح هایی که از مجموع 6 الزام، حداقل 4 الزام و یا بیشتر را مورد توجه قرار دادند و به نسبت امتیاز 3 و بالاتر را کسب نمودند، قرار گرفتند.
در مرحله سوم با لحاظ نمودن تمامی جوانب طراحی، طرح های انتخابی ردیف سوم یعنی 4 طرح را مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به مشورت هیأت داوران، هیچکدام از طرح ها قابلیت انتخاب به عنوان گزینه نهایی و برگزیده را نداشته و به دلیل در نظر نگرفتن تمامی معیارهای طرح مطلوب و کم توجهی طراحان به الزامات مندرج در فراخوان مسابقه، نظر نهایی داوران به عدم اعلام نفر یا نفرات برگزیده و صرفاً تقدیر از 4 اثر استوار گردید.
به همین دلیل از میان 42 اثر ارسالی به دبیرخانه مسابقه، آثار زیر شایسته تقدیر و لوح تقدیر نامه و مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان هدیه دریافت می کنند که شامل اثر شماره RDC-154 متعلق به محمد احمدی نیا، اثر شماره RDC-140 به سرگروهی شیوا هلاج، اثر شماره RDC-131 به سرگروهی کاوه همتیان محمد نژاد و اثر شماره RDC-103 متعلق به علی صالحی است.
در انتها هیأت داوران ضمن سپاس از کلیه شرکت کنندگان در مسابقه و دست اندرکاران برگزاری آن، امید آن را دارند که در آینده شاخصه های کمی و کیفی سرویس بهداشتی عمومی سطح شهر تهران ارتقاء یافته و آثار منتخب این فراخوان بتوانند در تبیین گام های بعدی و پیشبرد اهداف مدیریت فضاهای خدماتی شهر تهران مفید واقع شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مترجم : علیرضا صدرمحمدی ناشر : انتشارات سیته تبلیغات محیطی در کشور ما دارای بیش از 100 سال سابقه است. تبلیغات بر روی دکه ها، سردر مغازه ها و بر روی تراموای اسبی ای که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه