مجری طرح اثر هنری در خانه استاد لرزاده:

استاد لرزاده حلقه گمشده معماری معاصر و امروز است

مجری طرح اثر هنری در خانه استاد لرزاده گفت: کارهای استاد لرزاده با معماری امروزی ارتباط دارد و حلقه‌های گمشده معماری جدید ما با میراث گذشته است.
 

به گزارش روابط عمومی‌ و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، عیسی آئینی با بیان این مطلب افزود: زمانیکه خانه استاد لرزاده به موزه تبدیل شده از من خواست تا یکی از آثارش را در این محل اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه این اثر از گره چینی‌ها و ابداعات خود استاد لرزاده است، ادامه داد: گره چینی یا شمسه‌ها قوانینی دارند که آنها را دارای قابلیت نوآوری می‌کند البته این کار بسیار سختی است. اثر اجرا شده یکی از آثار نوآوری شده استاد لرزاده از این هنر بوده است.
آئینی تصریح کرد: از رنگ اکرولیک برای خلق این اثر که کمتر از 100 مترمربع اندازه دارد استفاده شده است.
مجری طرح اثر هنری در خانه استاد لرزاده با اشاره به نقش سازمان زیباسازی در خلق این اثر اظهارکرد: با توجه به محلی که برای انجام این نقاشی انتخاب شد، نوع نقاشی باید ارتباط نزدیکی با ماهیت محل می‌داشت و به همین دلیل اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهرداری تهران با مشاوره تصمیم گرفت تا یکی از آثار استاد لرزاده در این محل اجرا شود که نظرم تصمیم درستی بود.
وی با اشاره به نتایج اینگونه اقدامات در منظر شهری، تصریح کرد: قطعا اجرای چنین پروژه‌هایی در شهر با منظر شهری مرتبط است چراکه آثار استاد لرزاده در حوزه معماری و شهرسازی است و اثر ایشان در بیش از 800 پروژه شهری دیده می‌شود.
آئینی افزود: از این رو کارهای ایشان با معماری سنتی ارتباط دارد و حلقه‌های گمشده معماری جدید ما با میراث گذشته است.
مجری طرح اثر هنری در خانه استاد لرزاده تاکید کرد: این اقدام می‌تواند مردم را از آثار معماری اجرا شده در گذشته و حال مطلع کند و ریشه‌های معماری را نمایان سازد و با ایجاد کنجکاوی برای علاقه‌مندان می‌تواند اشاره‌ای برای آنها باشد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: لئاتریس آیزمن مترجم: روح الله زمزمه وانشناسی محیطی، جدیدترین شاخه از این رشته است که در آن متخصصان با بررسی فضای بصری در محیط های شهری تاثیر آن را بر کنش ها و واکنش…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه