معادلات شهری شهرهای بزرگ مانع اصلی توسعه فرهنگی است

مهران داوری، محقق و معمار در ششمین نشست پهنه فرهنگی رودکی، گفت: معادلات فرهنگی در شهر تهران بسیار متفاوت تر از شهرهای کوچک است و بستر کاری و فکری در شهرهای کوچک راحتتر است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهران داوری، معمار، محقق در زمینه عرصه‌های نوظهور معماری و شهرسازی، همچنین اظهار کرد: محدودیت‌های شهری‌ که مدیریت شهری و بوروکراسی اداری و نبود همراهی شهرداری در شهر ایجاد می‌کند، باعث توقف یا کندی و بروز شرایط بسیار پیچیده‌ای می‌شود.

داوری اضافه کرد: در تهران پهنه فرهنگی وجود ندارد اما خوشحال هستم که 10 سالی است که این محدوده به پهنه فرهنگی و هنری معروف شده و قرار است جایی برای هنرهای شهری باشد.
این معمار تصریح کرد: نکته مهم در ساختار پهنه‌های فرهنگی این است که این پهنه‌ها متعلق به هنر، شخص یا افراد خاصی نیست و زمان محدودی برای برگزاری دارد. دوره اثر فاخر شهری در شهرهای داینامیک گذشته است. استفاده از اثر ثابت یک استاد بزرگ در یک منطقه فرهنگی؛ کمکی به ارتقای فرهنگ و هنر نمی‌کند.
وی گفت: شهر تبدیل به یک بستر فرهنگی می‌شود در صورتیکه مردم در آن حضور داشته باشند و بتوانیم مقصد فرهنگی برای مردم طراحی و درست کنیم. اصل «10 مقصد اصلی جمعی» یک موضوع مهم در این رویه است، یعنی باید 10 مکان به عنوان مقصد اصلی، 10 محل در این مکان‌ها با 10 فعالیت جداگانه طراحی شود تا مردم بتوانند در این محل‌ها به فعالیت بپردازند.
داوری افزود: توجه به این اصل می‌تواند حضور مردم را تقویت کند و زمانیکه این حضور افزایش یابد، طبیعتا محیط فرهنگی تری ساخته می شود و آن زمان است که می‌توانیم موضوعات فرهنگی‌ را که دنبال می‌کنیم، به این محل‌ها تزریق کنیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مترجم : علیرضا صدرمحمدی ناشر : انتشارات سیته تبلیغات محیطی در کشور ما دارای بیش از 100 سال سابقه است. تبلیغات بر روی دکه ها، سردر مغازه ها و بر روی تراموای اسبی ای که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه