بررسی در خصوص تحقق موضوع قلمروعمومی

رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: موضوع میدانگاه‌های پیاده و درنگ گاه‌ها دو موضوع مهمی است که در خصوص تحقق قلمرو عمومی در حال بررسی است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ علی اعطا در حاشیه چهارمین نشست از مجموعه نشست‌های کمیته معماری شورای شهر با عنوان «دوباره تهران» با موضوع بررسی پروژه های "فضاهای عمومی" سازمان زیباسازی و تاکید بر درنگ‌گاه های شهر تهران و میدان‌گاه‌های پیاده با بیان اینکه توسعه قلمرو عمومی یکی از موضوعاتی است که در کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیته معماری شورای شهر دنبال می‌شود، گفت: در همین راستا یک جلسه هم‌اندیشی با جمعی از معماران و طراحان شهری تشکیل دادیم.

وی افزود: هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی همفکری در خصوص تحقق این موضوع بوده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: باید در خصوص چگونگی تحقق موضوع قلمرو عمومی بررسی‌هایی صورت گیرد.

اعطا با بیان اینکه در راستای رسیدن به هدف دو موضوع را به بحث گذاشته ایم، عنوان کرد: یکی موضوع میدانگاه‌های پیاده که در برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران به آن اشاره شده و دیگری موضوع درنگ گاه‌ها است که توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در حال انجام است.

وی ادامه داد: ۳۰ معمار در این جلسه هم‌اندیشی حضور داشتند و پیشنهاد و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مقدمه:فعالیتها و سرگرمیهای عصرگاهی و شبانه برای مدتهای مدید از ویژگیهای مقاصد گردشگری، و به عنوان عنصری اصلی در اقتصادِ تجربه 2رویدادها، اجراهای زنده هنری و تجمعهای اجتماعی در اطراف کافهها، رستورانها و سایر مکانها…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه