برای نجات فرهنگ اول مشکلات آنها را بشناسید

داود نامور، موسس و مدیر مجموعه عمارت نوفل لوشاتو هم با انتقاد از برگزاری این نشست در سازمان زیباسازی گفت: من از عدم شناخت هنرمندان و مشکلات آنها در این محدوده از سوی شهرداری انتقاد دارم، چطور امکان دارد که وقتی ما را نمی‌شناسید برای ما(قشر فرهنگی) تصمیم گیری کنید.
 

وی با تاکید بر اینکه من انتظار دارم این جلسات در حوزه فرهنگی برگزار شود، ادامه داد: ما مشکلات بسیاری در حوزه فرهنگی داریم، مقام معظم رهبری گفتند «فرهنگ از اقتصاد قوی تر است»، آیا فکری برای بهبود رویه اقتصادی شده است تا من بتوانم حقوق ۳۰ کارمند را بدهم؟ این اتفاق می‌تواند ادامه دار باشد؟
نامور اضافه کرد: یکی از مشکلات ما این است نمی‌دانیم هدف پروژه چیست و قرار است چه اتفاقی بیفتد، نمی‌دانیم شهرداری این کار را برای روزمه خود انجام می‌دهد یا حفظ فضای فرهنگی! روشن شدن ابعاد این موضوع است که می‌تواند مشکلات را کاهش دهد

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • شکل‌گیری زیست شبانه شهری در جوامع غربی به چه شکل بوده است؟ چه تفاوتی بین زیست شبانه در ایران با غرب وجود دارد؟ فضاهای زیست شبانه شهری در ایران واجد چه کیفیاتی هستند؟ تولید، کنترل…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه