مدیربافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران

برای بناهای تاریخی شناسنامه ثبتی تهیه می¬کنیم

ابوالفتح شادمهری، با اشاره به بناهای تاریخی موجود در پهنه فرهنگی رودکی، گفت: تمام تلاشمان را کرده ایم که برای 120 بنای تاریخی موجود در پهنه فرهنگی رودکی، شناسنامه ثبتی تهیه کنیم و پس از آن مداخلات لازم را داشته باشیم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباساز ی شهر تهران، ابوالفتح شادمهری، مدیربافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه در پهنه فرهنگی رودکی بافتها و بناهای تاریخی زیادی وجود دارد، مجریان این طرح چه برنامه ای برای این بافتها و بناها دارید، ادامه داد: پهنه رودکی یک مصوبه از کمیسیون ماده 5 دارد که مشخص کرده بناهای ارزشمندی که در این پهنه قرار دارند حتما ثبت و شناسایی شوند و با توجه به وجود مراکز فرهنگی که در آن اطراف هستند نوع کاربری شان برای پهنه فرهنگی رودکی مشخص شود.
وی افزود: در اصل سازمان زیبا سازی شهرتهران و شهرداری منطقه 11 درباره پهنه رودکی حساسیت بسیاری به خرج دادند و قرار شد ضوابط و مقررات و پهنه بندی که در طرح تفصیلی است، بازنگری شود و آن بازنگری منوط به این شد که مشاور طرح تفصیلی از طریق سازمان زیباسازی هماهنگ شود و ما در خدمتشان باشیم.
شادمهری با اشاره به اینکه قرار است شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برای حدود 120 بنا که در آن محدوده واقع شده اند، شناسنامه ثبتی تهیه کند ادامه داد: برای تهیه شناسنامه ثبتی هم قرار شد با سازمان میراث فرهنگی استان تهران هماهنگی داشته باشیم و شناسنامه این بناها را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ارسال کنیم تا آنها پروسه ثبت را انجام دهند.
وی در ادامه گفت: دو موضوع برای این کار مد نظر است. یکی خود پهنه رودکی به دلیل ماهیت و ظرفیت و کششی که دارد و خیلی از این بناهای تاریخی می¬توانند به بحث فرهنگی کمک کنند تا به خوبی شکل بگیرند و نکته دیگر هم این است که این بناها بخشی از تاریخ و مجموعه شهرما هستند. امیدوار هستیم بتوانیم با مالکان خصوصی این بناهای تاریخی ارزشمند هماهنگ شویم و آنها را تشویق کنیم و بسته های تشویقی برایشان در نظر بگیریم که کاربری ملکشان را در ارتباط با اهداف پهنه رودکی انتخاب کنند.»
شادمهری با بیان اینکه، هرچند بناهایی معروفی چون تئاتر شهر و تالاروحدت در محدوده پیکره رودکی قرار دارند اما تعدادی بناهای مسکونی که مالک خصوصی دارد هم جز بناها و بافت تاریخی این پیکره به حساب می آیند، درباره معیار انتخاب این بناها افزود: شاخصه هایی که برای انتخاب این بناها داشتیم عبارت بودند از: طرح بنا ، نما، سازه، دوری و نزدیکی به مرکز محله و اینکه خانه شخص معروفی بوده یا بنّا و معمار خاصی داشته است. اینها شاخصه هایی بوده که کارشناسان شرکت توسعه در این زمینه کار کرده و به دنبالش رفته اند.
مدیربافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در ابتدا سازمان زیباسازی این کار را شروع کرده است گفت: ما در 2-3 ماه گذشته در زمینه ثبت بناهای تاریخی در پهنه رودکی به مجموعه اضافه شدیم و سعی می¬کنیم موضوعاتی که سازمان زیباسازی مدنظرشان است در طرح تفصیلی کمکشان کنیم. ما یک زمان بندی داریم که ضوابط طرح تفصیلی را بازنگری کنیم و تقریبا یک ماه دیگر فرصت داریم تا بحث ضوابط را انجام بدهیم و برای ثبت بناهای تاریخی مترصد هستیم شرکت توسعه فرهنگی آلبومهایشان را به ما بدهند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه