ساختمان های پهنه رودکی واجد شرایط ارزش گذاری هستند

اسکندر مختاری پژوهشگر حوزه شهری و مشاور پروژه پهنه رودکی با بیان اینکه با مطالعه بیشتر می توانیم به نتیجه بهتری برای اینکه کدام ساختمان ها واجد شرایط ارزش گذاری هستند برسیم، گفت: معتقدم برخی از ساختمان ها معرف دوره ای از معاصر هستند به همین دلیل با شناخت بهتر می توانیم نسبت به حفظ آنها گام‌ برداریم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ اسکندر مختاری پژوهشگر حوزه شهری و مشاور پروژه پهنه رودکی با بیان اینکه یکی از چالش های مهم در خصوص بررسی و شناسایی 100 ساختمان پهنه رودکی خالی بودن قدمت آن در گزارشات است، گفت: بحث ارزش های سبکی در گزارش های ارائه شده ملغی شده به همین منظور باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: باید نظام ارزشی در گزارش ها به خوبی منعکس شود تا بتوانیم به نتیجه بهتری برای رسیدن به اینکه یک ساختمان عضو کدام زنجیره ارزشی است، برسیم.

پژوهشگر حوزه شهری و مشاور پروژه پهنه رودکی در ادامه با تاکید بر اینکه با مطالعه بیشتر می توانیم به نتیجه بهتری برای اینکه کدام ساختمان ها واجد شرایط ارزش گذاری هستند برسیم، گفت: معتقدم برخی از ساختمان ها معرف دوره ای از معاصر هستند به همین دلیل با شناخت بهتر می توانیم نسبت به حفظ آنها گام‌ برداریم.

مختاری با بیان اینکه ساختمان ها باید بر اساس مطالعات دقیق سبک شناسی بررسی شوند، افزود: ساختمان های واجد ارزش بر اساس یک زنجیره تعریف می شوند به همین دلیل شناخت آنها اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته بسیاری از ساختمان های ارزشمند شاخص گذاری نشده اند، تصریح کرد: با پایش ساختمان ها می توانیم نسبت به حفظ و نگهداری آنها اقدام کنیم. اولویت بندی باید بر اساس اینکه کدام بناها برای ثبت و کدام بناها واجد ارزش باقی بمانند، انجام شود.
مشاور پروژه پهنه رودکی تاکید کرد: معتقدم ساختمان های واجد ارزش باید از طرق مختلف الگوی نما، فضای داخلی و ... حفظ شوند.

مختاری با بیان اینکه در طرح تفصیلی برای حفظ هویت برخی ساختمان هایی که لب مرز هستند، آنها را از لحاظ ایستایی و ویژگی های سبکی، تثبیت الگوی معماری می نامند، گفت: برای حفاظت، مرمت و بهسازی ساختمان ها باید الگوی مشخصی برای آنها در نظر گرفت چراکه بسیاری از ساختمان های موجود در پهنه رودکی از لحاظ معماری بسیار ارزشمند هستند.

وی تاکید کرد: شهرداری تهران در خصوص ساختمان های شناسایی شده در پروژه پهنه رودکی باید در موقعیتی باشد که بتواند به خوبی از آنها دفاع کند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه