تئاتر نصراز نظر معماری قاجاری و مکان فرهنگی بسیار ارزشمند است

یکی از بازدید کنندگان تئاتر نصر خیابان لاله زار تهران گفت: برخی بناها به دلیل معماری شاخصشان با ارزش هستند و برخی سازهها به دلیل پیشینه تاریخی خود ارزش پیدا میکنند اما تئاتر نصر هم به دلیل رفت و آمد افراد شاخص به این مکان و هم از نظر معماری قاجاری ارزشمند است.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، یکی از بازدید کنندگان تئاتر نصر خیابان لاله زار تهران با اشاره به رشته تحصیلی خود، معماری، در خصوص معماری بنای تئاتر نصر بیان کرد: در هر سازهای به دنبال ارزشها هستم، این ارزشها میتواند در کلیسای نوتردام که آتش گرفت باشد یا در مسجد یزد و تئاتر نصر!
این دانشجوی رشته معماری اظهارکرد: از زمانی که کلیسای نوتردام سوخت بسیار به این موضوع فکر میکنم که چقدر این موضوع برای من مهم است و اگر خدایی نکرده مسجد جامع یزد خراب شود چقدر برای غربیها میتواند مهم باشد؟ ما باید بناهای ایرانی و تاریخی خود را در معرض نمایش برای جهانیان قرار دهیم تا تمام دنیا با معماری و تاریخ ایرانی آشنا شوند.
وی افزود: برخی بناها به دلیل معماری شاخص شان با ارزش هستند و برخی سازهها به دلیل پیشینه تاریخی خود ارزش پیدا میکنند اما تئاتر نصر هم به دلیل رفت و آمد افراد شاخص به این مکان و هم از نظر معماری قاجاری ارزشمند است.
این دانشجوی رشته معماری با بیان اینکه تئاتر نصر، سکانسهایی از تاریخ را روایت میکند،گفت: با توجه به موضوع پایان نامهام، مطالعات بسیاری را در زمینه سبکهای معماری داشتهام؛ معماری تئاتر نصر الهام گرفته از معماری غرب در زمان قاجار است که نمود آن را در قوسهای قاجاری این بنا مشاهده میکنیم.
این بازدیدکننده بازسازی بناهای قدیمی توسط شهرداری را امری ارزشمند دانست و گفت: ای کاش این گونه اقدامات سریع تر انجام میشد تا قبل از نابودی برخی بناهای تاریخی، آنها هم احیا میشدند. شهرداری باید با سرعت و قدرت بیشتری در این زمینه اقدام کند.
وی بیان کرد: شاید بهتر بود به جای خیابان سی تیر، خیابان لاله زار سنگ فرش و عبور ماشینها ممنوع میشد تا مردم با عبور از این خیابان و تماشای تئاتر در تماشاخانه تهران و نشستن در کافههای قدیمی بازسازی شده و دیدن فیلم در سینماهای خیابان لاله زار، نوستالژی دوره قاجار را در ذهن خود بپرورانند.
گفتنی است، در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶ با امضای تفاهمنامهای بین کمیته امداد امام خمینی به عنوان مالک و جهاد دانشگاهی که سرقفلی تئاتر«نصر»، یکی از اولین سالنهای تئاتر ایران و مربوط به اواخر دوره قاجار، را در اختیار داشت با شهرداری تهران، تملک این بنا در اختیار سازمان زیباسازی شهرداری تهران درآمد تا این سالن نمایش تاریخی مورد مرمت و بازسازی قرار گیرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • هدف از طراحی شهری و مبلمان آن ایجاد محیطی خلاق و بالنده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند. محیطی با گوناگونی بسیار، زمینه خلاقیت افراد جامعه را فراهم می کند و زمینه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه