«سید محسن حبیبی» استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران :

شکل‌گیری گفتمان‌های هنری، اجتماعی و مدنی در پهنه رودکی

پروژه پهنه رودکی امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران از نگاه متخصصان شهر‌سازی و معماری به واسطه تحولات عظیم فرهنگی و اجتماعی که قرار است در قلب پایتخت در سایه آن رخ دهد، مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. دکتر «سید محسن حبیبی» استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران از جمله استادان بلند پایه علمی کشور در عرصه شهر‌سازی است که در گفت‌وگو با ما به تشریح ویژگی‌های این طرح از نگاه تخصصی خود پرداخته است.
 

‌به نظر شما انتخاب قلب تهران برای اجرای پهنه رودکی با توجه به چه مولفه‌هایی صورت گرفته است؟
پروژه پهنه رودکی از جمله پروژه‌هایی است که در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران پیش‌بینی شده است. ظرفیت‌هایی که باعث شد محدوده کنونی به‌عنوان محل اجرای طرح انتخاب شود، وجود ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل محیطی و همجواری آن با محورهای اصلی شهر (خیابان‌های انقلاب و ولی‌عصر(عج)) بوده است.
پهنه رودکی می‌تواند افزوده‌ای بر ظرفیت‌های فرهنگی موجود داشته باشد؟
حقیقت امر این است که ظرفیت‌های موجود در این پهنه نه تنها در مقیاس شهر تهران بلکه در مقیاس ملی بدون رقیب است. به‌عنوان مثال ما در این پهنه، هم تئاتر شهر را به‌عنوان مرکز هنر نمایش ایران داریم هم تالار وحدت را به‌عنوان مرکز هنر موسیقی و در سوی دیگر خیابان نوفل لوشاتو به‌عنوان خیابان سفارتخانه‌ها، علاوه بر اینها محور گردشگری ولی‌عصر(عج)، فاصله خیابان‌های جمهوری، انقلاب، حضور قدرتمند سکونت در پهنه، وجود بناهای ارزشمند معماری و... باز تعریف فضایی، کارکردی و کالبدی این پهنه به ارتقای کیفیت زندگی شهری در مرکز تهران منجر خواهد شد.
شما فکر می‌کنید این طرح چه تأثیری بر هویت فرهنگی شهر تهران خواهد داشت؟
این پهنه می‌تواند به ارتقای هویت فرهنگی مرکز شهر مدد رساند و چهره‌ای متفاوت از زندگی شهری و حیات مدنی را ترسیم کند، در واقع پهنه می‌تواند درنگ‌گاهی در آسیمه سری و شتابزدگی شهر باشد و عبور به توجه عابران را به حضور مملو از تأمل تبدیل کند.
مخاطبان واقعی این طرح را چه کسانی می‌دانید؟
همه شهروندان تهرانی و ایرانی و حتی گردشگران بیگانه مخاطبان این پروژه فرهنگی بزرگ هستند؛ چراکه پهنه رودکی قرار است به بستری برای ارائه آثار هنری همه هنرمندان این سرزمین، رسمی یا غیر‌رسمی، در زمینه آثار نمایشی و موسیقایی تبدیل شود. این پهنه مکانی خواهد بود برای شکل‌یابی گفتمان‌های هنری، اجتماعی و البته مدنی.
به نظر شما این طرح چه تأثیری بر تعاملات اجتماعی شهروندان و آرامش شهری خواهد داشت؟
در گام نخست اجرای این طرح، به محض آنکه عبور شتابزده به حضور با تأمل تبدیل شود، ضمن فراهم شدن امکان آرامش خاطر برای شهروندان، این فرصت را پیدا می‌کنند تا شهر و فضاهای شهری با همه حواس درک کنند. در نتیجه زمانی که آدمی با همه حواس در‌گیر فضا و مکان پیرامون شود، ضرباهنگ زندگی در حال، صورت خواهد گرفت و خاطره در خیال خواهد نشست. گستردگی زمان حال شهروند را به تجربه عمیق شهر، مکان، فضا خواهد کشاند و ارتباط با دیگری و دیگران را مملو از رویداد و واقعه خواهد گرداند، جمعیت خاطر فراهم می‌شود و آرامش خیال میسر.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه