برگزاری جشنواره های مختلف به رشد فرهنگ کمک می کند

غزل شاکری داور چهارمین جشنواره ملی دایره خلاق (مبلمان شهری) گفت: معتقدم برگزاری چنین جشنواره هایی به ارتقاء فرهنگ عمومی بسیار کمک می کند و همچنین بر این باورم که شناخت و رشد فرهنگ نیز می تواند به بهتر برگزار شدن هر جشنواره ای کمک کند.
 

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ غزل شاکری با اشاره به اینکه اولین سالی است که از نزدیک با روند اجرای چهارمین دوره جشنواره ملی دایره خلاق درگیر هستم، گفت: این اقدام سازمان زیباسازی را بسیار خوب ارزیابی می کنم چراکه این شهر سالها بود که به چنین برنامه هایی نیاز داشت و خوشحالم که برای اولین بار با جشنواره ملی دایره خلاق همکاری می کنم.
وی با بیان اینکه امیدوارم برگزاری چنین برنامه هایی سالها به صورت بهتر و با قدرت بیشتری ادامه داشته باشد، افزود: برگزاری جشنواره ی دایره خلاق می تواند در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی بسیار تاثیرگذار باشد.
شاکری به آثار خلق شده از سوی هنرمندان اشاره کرد و گفت: درگیر شدن شرکت کنندگان با چنین برنامه هایی بسیار خوب و ارزشمند است اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و شناختن شهر فاصله داریم.
داور چهارمین جشنواره ملی دایره خلاق (مبلمان شهری) ادامه داد: زمانی می توانیم طرح های پخته تر و مناسب تری برای شهر طراحی کنیم که شهر را به خوبی بشناسیم. بدون تردید هر حرکتی به صورت پله پله انجام می شود به همین دلیل ادامه دار بودن این جشنواره هم می تواند به مرور زمان برای شهر مفید واقع شود.
به گفته وی اگر هر ساله هنرجویان بیشتری در چنین برنامه هایی شرکت کنند می توانیم شاهد طراحی آثار بهتری باشیم. اگر هر هنرمند و یا مصرف کننده ای شناخت کافی و مناسبی از شهر داشته باشد می تواند در ارتقاء فرهنگ عمومی تاثیرگذار باشد.
شاکری در ادامه تاکید کرد: زمانی که یک شهروند با نیازهای خود آشنایی پیدا کند می تواند خواهان برآورده شدن نیازهای خود از شهر و یا مسوولان شهری باشد.
داور چهارمین جشنواره ملی دایره خلاق (مبلمان شهری) اضافه کرد: زمانی که حساسیت شهروندی بالا می رود خواسته ها نیز عیان و شناخته می شوند و می تواند به خلق آثار از سوی طراحان کمک فراوانی کند.
وی با اشاره به اقدامات سازمان زیباسازی در راستای برگزاری جشنواره های مختلف گفت: برگزاری جشنواره هایی مانند دایره خلاق می تواند ارتباط دو سویه با شهروندان برقرار کند.معتقدم برگزاری چنین جشنواره هایی به ارتقاء فرهنگ عمومی بسیار کمک می کند و همچنین بر این باورم که شناخت و رشد فرهنگ نیز می تواند به بهتر برگزار شدن هر جشنواره ای کمک کند.
این هنرمند در پایان از سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور برگزاری برنامه های مختلف در راستای بهتر شدن شهر تشکر کرد و گفت: امیدوارم این سازمان هر روز قدم های بلندتری برای رسیدن به یک شهر ایده آل بردارد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب «تهران در تصویر» نویسنده: یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار کلانشهر تهران از نظر پیشینه تاریخی و در سنجش با شهرهای کهنسال ایران، شهری نوساز و جوان است. کهن ترین سندی که در آن…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه