برگزیدگان جشنواره دایره خلاق معرفی شدند

پس ازبرگزاری مرحله نخست داوری جشنواره دایره خلاق، 40 اثر به عنوان آثار برگزید انتخاب و معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، از میان 300 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره، 40 اثر به عنوان آثار ارزشمندی که قابلیت اجرا داشته باشد، از سوی داوران این جشنواره انتخاب شدند. 
برای دیدن اسامی راه یافتگان اینجا را کلیک کنید.

معرفی کتاب

  • به کوشش: محمدحسن حامدی سال چاپ: ۱۳91 هنر مجسمه سازی در ایران اوج و حضیض های بیشماری را شاهد بوده است، چه به عقیده بسیاری از صاحب نظران، همین اوج و حضیض های تاریخی این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه