اقدام مثبت سازمان زیباسازی در زمینه فرهنگ سازی/ مبلمان شهری باید متناسب با جمعیت شهر طراحی شوند

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بیلبوردهایی که در سطح شهر نصب می شود به تناسب امکاناتی باشد که به مردم داده می شود به همان اندازه نیز شاهد تاثیرات مثبت آن در زمینه فرهنگ سازی خواهیم بود.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، سیاوشی شاه عنایتی با اشاره به کمپین "قرار ما" که با موضوعات مربوط به مسوولیت های اجتماعی به صورت تعاملی، با همکاری و نظر سازمان بوستان ها و فضای سبز، سازمان مدیریت پسماند و سازمان زیباسازی شهر تهران روی سازه های تبلیغاتی سطح شهر اکران شده است، گفت: اگر سیما، منظر و همچنین مبلمان شهری متناسب با جمعیت فعلی شهر تهران طراحی شوند به تبع آن نیز باید اصول و استانداردهایی نیز از سوی مردم در خصوص حفظ و نگهداری آنها رعایت شود.
او افزود: اگرچه تاکنون این استانداردها به تناسب یکدیگر در شهر تهران رعایت نشده اما باید پذیرفت که در بحث زیبایی یک شهر استانداردهایی وجود دارد که همه موظف به رعایت آن هستند. موضوع رعایت استانداردها در بیشتر مواقع در زیبایی شهر ما نادیده گرفته شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیلبوردهایی که با موضوع مسوولیت های اجتماعی در سطح شهر اکران شده اند، تصریح کرد: اگر این بیلبوردها به تناسب امکاناتی باشد که به مردم داده می شود به همان اندازه نیز شاهد تاثیرات مثبت آن در زمینه فرهنگ سازی خواهیم بود.
سیاوشی با اشاره به بیلبوردهایی که در خصوص قرار ندادن کولر در بالکن و نمای خانه ها در شهر تهران زده شده است، ادامه داد: بیشتر بیلبوردهایی از این دست در شمال شهر نصب شده اما معتقدم که نصب این بیلبوردها در شمال شهر لازم نیست چراکه در شمال شهر بیشتر از موضوع کولر مسئله دیش های ماهواره مطرح است. شاید مردم جنوب شهر این موضوع را نپذیرند به همین منظور باید نصب بیلبوردها در خصوص نصب کولر و غیره برای فرهنگ سازی بیشتر در جنوب شهر باشد.
او با تاکید بر اینکه اقداماتی که از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران در خصوص بحث فرهنگ سازی انجام می شود بدون تردید می تواند اثرات مثبتی روی مردم داشته باشد، افزود: بیلبوردهایی که در خصوص بحث موزه، گفتگو و بانوان موفق در سطح شهر نصب شده بود از اقدامات موثر و قابل ذکر سازمان زیباسازی است که در بحث فرهنگ سازی و اطلاع رسانی خوب عمل کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه زیبایی برای کودکان و زنان اقدامات زیادی در شهر انجام نشده است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم در خصوص کودکان نیز اقداماتی در شهر انجام دهیم، نماهای شهر زیبایی بیشتری خواهند داشت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه