اولین نظارت دوره ای معاونت هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی از منطقه 2 انجام شد

نظارت دوره ای معاونت هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی از سطح مناطق 22گانه آغاز شد و در اولین نظارت، مهندس لاله کاظمی به همراه مدیران وکارشناسان بخش های مختلف سازمان از منطقه2 بازدید کردند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، به دنبال آغاز دور جدید نظارت دوره‌ای بروضعیت نگهداشت شهر با رویکرد زیباسازی، اولین بازدید دوره ای از سطح منطقه 2و با حضور مهندس کاظمی معاون هماهنگی امور مناطق و جمعی از مدیران و کارشناسان به نمایندگی از معاونتهای فنی و طراحی شهری، فرهنگی و هنرهای شهری و تبلیغات و درآمد سازمان انجام شد.
مهندس جندقی معاون خدمات شهری و مهندس جعفرنژاد رئیس اداره زیباسازی منطقه 2 در این بازدید حضور داشتند و گزارش‌هایی از پروژه های پیرایش شهری و حذف زوائد و پروژه ها و اقدامات این منطقه در حوزه زیباسازی و کنترل نگهداشت المانها و مبلمان شهری ارائه کردند که طی آن مسائل و معضلات موجود در سطح منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این بازدید مقرر شد طرح پیرایش شهری و حذف زوائد محور ستارخان از فلکه دوم صادقیه تا میدان توحید به صورت جهادی با همکاری سازمان زیباسازی و منطقه 2 اجرا شود.
در عین حال در راستای ارتقاء کیفی فضاهای فرهنگی منطقه و بهبود اوقات فراغت ساکنین این منطقه، راه اندازی گذر هنر در خیابان شهید امیرعباس رحیمی حد فاصل فلکه اول صادقیه تا خیابان شهید گلاب مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته تا در صورت تصویب از سوی منطقه اجرایی شود.
با توجه به وضعیت نامناسب میدان صنعت و نبود المان مناسب در این میدان ساماندهی این میدان از سوی منطقه در دستور کار قرار گرفته و معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان نیز موظف شد در خصوص تامین المان حجمی مناسب برای این میدان اقدام کند.
لازم به ذکر است بازیدهای دوره‌ای از سطح مناطق 22 گانه در هفته های آینده نیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه