دکتر محمد زاهدی اصل در خصوص پروژه شهر ری:

نوسازی بافت های فرسوده ناهنجاری های اجتماعی را کاهش می دهد

دکتر محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، پژهشگر اجتماعی و مدیرگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه، بافت های فرسوده را بستر بروز بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی توصیف کرد و گفت: ترمیم، زیباسازی، بهسازی و احیای بافت های فرسوده شهری یکی از مهم ترین برنامه هایی است که باید مدیریت شهری نگاه ویژه ای به ترمیم و نوسازی این نوع بافت ها داشته باشد چرا که این نوع بافتها ساختار اجتماعی و فرهنگی خود را از دست داده و شرایط برای بروز ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی فراهم می شود.
 

دکتر محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، پژهشگر اجتماعی و مدیرگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه، بافت های فرسوده را بستر بروز بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی توصیف کرد و گفت: ترمیم، زیباسازی، بهسازی و احیای بافت های فرسوده شهری یکی از مهم ترین برنامه هایی است که باید مدیریت شهری نگاه ویژه ای به ترمیم و نوسازی این نوع بافت ها داشته باشد چرا که این نوع بافتها ساختار اجتماعی و فرهنگی خود را از دست داده و شرایط برای بروز ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی فراهم می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، دکتر زاهدی اصل تعریفی از بافت های فرسوده و ویژگی های این نوع بافت ها ارائه داد و گفت: بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می‌شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات و خدمات و زیرساخت‌های شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند، در واقع بافت‌های فرسوده به سبب فرسودگی در کلیت با یکدیگر ویژگیهای مشترکی دارند اما نکته مهم این است که این بافتها به دلیل فقر ساکنین و مالکین آنها امکان نوسازی خودبخودی را نداشته و نیز سرمایه گذراران انگیزهای جهت سرمایه گذاری در آن را ندارند. وی در ادامه تصریح کرد: بافت های فرسوده از لحاظ زیبایی بصری نیز دچار ناهنجاریهای متعدد بوده و تقریبا زیبایی بصری خاصی در این مناطق وجود ندارد واین موضوع موجب ناامنی،‌ پرخاشگری، روانپریشی شهروندان و همچنین مکانی برای رشد آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی در این مناطق خواهد شد. در واقع بافت فرسوده فضاییدر شهر است که مسائل و پیچیدگی های اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارد و بستر مناسب برای بروز آسیب های اجتماعی هستند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین به علت بالا بودن میزان آسیب های اجتماعی در بافت های شهری اشاره کرد و یادآور شد: این نوع بافت ها به علت از بین رفتن هویت محله و خارج شدن افراد و خانواده های قدیمی و اصیل از آنجا و ساکن شدن مهاجران روستایی و یا اتباع بیگانه ساختار اجتماعی و فرهنگی خود را از دست می دهند بنابراین شرایط برای بروز ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی فراهم می شود.
مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین با بیان اینکه با احیا بافت فرسوده بسیاری از مسائل و مشکلات فرهنگی، کالبدی و اجتماعی حل خواهد شد، افزود: با توجه به اینکه حاشیه نشینی، بافت های فرسوده و محلات اقماری بسترهای مناسبی برای بروز و تقویت ناهنجاری های اجتماعی هستند در تهران نیز بیشترین آسیب های اجتماعی نظیر کودکان کار و خیابان، خرده فروشی مواد مخدر، زندگی مهاجران داخلی و خارجی و همچنین اختفای برخی از بزهکاران در اینگونه محلات بروز می نماید که خطرات جانی برای شهروندان به دنبال دارد. بنابراین نوسازی اینگونه بافت ها علاوه بر مقابله با آسیب های اجتماعی باعث رشد امنیت روانی شهرواندان می شود.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه مناطق و محله هایی دارای بافت فرسوده در شهرهای ایران بویژه تهران بسیار زیاد است،‌گفت: مدیریت شهری اقدامات خوبی برای احیا و زیباسازی این نوع بافت ها به ویژه در شهر ری شروع کرده است اما باید توجه داشت که بافت به شهر ری،‌ناصرخسرو و غیره خلاصه نمی شود باید دید کلان و متعادلی در پیرایش، حفظ و یا از بین بردن این نوع بافت ها در بین مسئولان دستگاه های مختلف وجود داشته باشد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: غلامرضا مقصودی در طراحی شهری کوشش شهرسازان و معماران همواره برای خلق فضاهای مطلوب و سودمند برای استفاده بهتر انسان‌ها بوده‌است که برای رسیدن به این هدف، اطلاع از نحوه‌ی برخورد و رفتار انسان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه