دکتر محمد امان فر در خصوص پروژه انقلاب:

برای داشتن شهری زیبا باید همه بخش ها و مسئولان مشارکت داشته باشند

دکتر محمد امان فر، مدیریت برنامه ریز شهری و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه اهمیت زیباسازی فضای شهری باید بین مسئولان نهادینه شود،‌گفت‌: نورپردازی و نصب مبلمان شهری، نصب المان و تندیس، نصب تابلو، زیباسازی جداره ها، ساماندهی تبلیغات محیطی، سنگ فرش کردن خیابان ها، حذف زواید و نوسازی پنجره ها از جمله اقداماتی است که مدیریت شهری بخصوص سازمان زیباسازی شهری تهران در قالب پروژه های مختلف در پایتخت انجام می دهد که لازم است این نوع نگاه بین مسئولان دیگر نهادینه شود.
 

دکتر محمد امان فر، مدیریت برنامه ریز شهری و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه اهمیت زیباسازی فضای شهری باید بین مسئولان نهادینه شود،‌گفت‌: نورپردازی و نصب مبلمان شهری، نصب المان و تندیس، نصب تابلو، زیباسازی جداره ها، ساماندهی تبلیغات محیطی، سنگ فرش کردن خیابان ها، حذف زواید و نوسازی پنجره ها از جمله اقداماتی است که مدیریت شهری بخصوص سازمان زیباسازی شهری تهران در قالب پروژه های مختلف در پایتخت انجام می دهد که لازم است این نوع نگاه بین مسئولان دیگر نهادینه شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، دکتر امان فر با بیان اینکه پیام ها و فضای عمومی شهرها روح وروان افراد را تحت تأثیر قرار داده و با گذشت زمان موجب تغییر رفتار شهروندان می شود،‌ اظهارکرد: محیطی که شهرهای امروزی ایران پیش روی شهروندان خود قرار می دهند از تأثیر تضاد و همسویی بسیاری از عوامل و مولفه ها بوجود آمده است که غالبا کیفیت محیط و زیباسازی شهری در این راستا فدای مقاصد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است و وضعیت بدون برنامه، افسارگسیخته و سودجویانه، موجب شده که شهروندان امروزی با تصاویری نامناسب مواجه شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: در واقع بافت فرسوده، آن بخش از فضای شهری است که اجزای حیاتی آن از دو جهت ساخت و کارکرد دچار اختلال و ناکارآمدی شده و دچار کاهش در کیفیت کالبدی و کارکردی خود هستند که اتخاذ سیاست های ناکارامد در عرصه برنامه ریزی و مدیریت شهری در زمینه احیا و بهسازی بافت های فرسوده نه تنها امکان استفاده مجدد و حداکثری از این موقعیت را به مخاطره افکنده، بلکه به تدریج موجب فرسودگی و ناکارامدی بخش قابل توجهی از بافت های هسته مرکزی، میانی شهرها و ایجاد تضاد شدید بین بافتهای شهری شده است. ضمن اینکه متاسفانه این نوع بافت ها حضور انسان در فضاهای شهری را با معضل روبرو ساخته اند.
دکتر امان فر همچنین با تاکید بر اینکه بافت های فرسوده مرکز رشد و شیوع انواع آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی هستند، خاطر نشان کرد: به دلیل فرسودگی بیش از حد بافت های فرسوده،‌ مخروبه و بیغوله بودن این مراکز مهم ترین بسترهای شیوع ناهنجاری های اجتماعی می شوند در نتیجه افسردگی، مغشوش شدن، ناامنی و عدم مشارکت ساکنان، اعتیاد، پرخاشگری های رفتاری و غیره در این نوع بافت ها شیوع بیشتری دارد.
این برنامه ریز شهری به مهم ترین فعالیت های مدیریت شهری پایتخت در راستای زیباسازی شهری اشاره کرد و گفت: نورپردازی و نصب مبلمان شهری، نصب المان و تندیس، نصب تابلو، زیباسازی جداره ها، ساماندهی تبلیغات محیطی، سنگ فرش کردن خیابان ها، حذف زواید، نوسازی پنجره ها و برخی موارد دیگر از جمله اقداماتی است که مدیریت شهری بخصوص سازمان زیباسازی شهری تهران در قالب پروژه های مختلف بخصوص انقلاب در پایتخت انجام می دهد که در نوع خود ستودنی است اما باید توجه داشته باشیم که داشتن فضای زیبای شهری و نهادینه کردن این امر نیازمند مشارکت و همکاری همه بخش ها و حتی مشارکت شهروندان مردم است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: غلامرضا مقصودی در طراحی شهری کوشش شهرسازان و معماران همواره برای خلق فضاهای مطلوب و سودمند برای استفاده بهتر انسان‌ها بوده‌است که برای رسیدن به این هدف، اطلاع از نحوه‌ی برخورد و رفتار انسان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه