دکتر حمید یوسفی در خصوص پروژه انقلاب:

وظایف شهری شهروندان تحت تاثیر فضاهای شهری قرار می گیرد

دکتر حمید یوسفی، عضو انجمن علمی روانپزشکان با تاکید بر اینکه مقوله زیباسازی شهرها نیازمند دید کلان مسئولان است، گفت: فعالیت های زیباسازی و پیرایشی که در برخی نقاط تهران بخصوص انقلاب انجام می شود دارای ارزش است اما باید دید کلی در این زمینه بوجود بیاید تا بتوانیم شهری زیبا داشته باشیم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، دکتر یوسفی با بیان اینکه موضوعاتی مانند افزایش شهرنشینی، بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی شهری یا به نوعی آشفتگی های شهری، مهاجرت، صنعتی شدن، توسعه بحران اقتصادی و اجتماعی و پایین بودن سطح استانداردهای سلامت اجتماعی باعث کاهش تاب آوری اجتماعی در میان مردم شده است، گفت: در این شرایط کنترل هیجاناتی مانند خشم، ترس و خوشحالی در شرایط مطلوبی اتفاق نمی افتد و با توجه به نبود برنامه ای برای تخلیه هیجانات افراد مانند خشم یا خوشحالی، در نتیجه تاب آوری اجتماعی کاهش می یابد بنابراین جرایمی مانند پرخاشگری، درگیری، نزاع خیابانی و توهین افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه نازیبایی ها و آشفتگی های زندگی شهری باعث پرخاشگری می شود افزود: بر اساس این رویکرد شهروندان شهرهای بزرگ با مفهومی به نام اضافه بار شناختی مواجه می شوند وبه همین دلیل موقعیت های اجتماعی را تهدید آمیز ادراک می کنند و ممکن است در این حالت رویدادهای محیطی برای آنها تحریک کننده باشد و شروع به پرخاشگری کنند.

این روانپزشک خاطر نشان کرد: فضاهای شهری باید از جهت رنگ، روشنایی، زیبایی و غیره پویاتر باشد چرا که در این شرایط ناخودآگاه شهروندان فعال و پویاتر، خشونت کمتر و کیفیت ارتباط اجتماعی بهتری نیز خواهیم داشت و حتی ایفای وظایف شهری شهروندان در جامعه تحت تاثیر فضاهای شهری قرار می گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه اقداماتی نظیر نقاشی، طراحی، حذف زواید و نازیبایی ها، رنگ آمیزی دیوار ها وترمیم بافت های فرسوده در شهرهای ما بخصوص سطح شهر تهران انجام می شود اما متاسفانه دید کلانی برای زیباسازی شهری در بین مسئولان وجود ندارد و آشفتگی های وحشتناکی در نوع و میزان ساخت و سازهای شهری انجام می شود. بطوریکه حجم فعالیت های زیباسازی شهری در مقایسه با حجم ساخت و سازهای بی برنامه بسیار ناچیز است عملا شهر به محلی تبدیل شده است که فضایی برای آرامش و دور هم جمع شدن افراد وجود ندارد.
به گفته عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران، فعالیت های زیباسازی و پیرایشی که در برخی نقاط تهران بخصوص انقلاب انجام می شود دارای ارزش است اما باید دید کلی در این زمینه بوجود بیاید و ساخت و ساز ها متناسب سازی شود، در عین حال بافتهای فرسوده زیباسازی و فضاهای سبز شهری نیز توسعه بیابد.
دکتر یوسفی در پایان بر رفع آلودگی های بصری شهری توسط مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: متاسفانه امروزه شهرهای ما به تجمع و اجتماع یک سری مجتمع های بزرگ و رفت و آمد وسایل نقلیه تبدیل شده است و این مسئله آسیب های جدی روحی و روانی به افراد وارد نموده است. در این شرایط افراد احساس می کنند فرصتی برای نفس کشیدن و استراحت در فضاهای شهری ندارند، این عوامل موجب تحریک پذیری آنها شده در نتیجه آستانه خشم را کاهش می دهد. بنابراین باید فضاهای عمومی شهرها به جای فضای ماشینی به فضای انسان مدار تبدیل کنیم.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه