مهندس مهرانه عظیمی در خصوص پروژه انقلاب:

ویژگی های فرهنگی و اجتماعی در عملیات زیباسازی انقلاب لحاظ شده است

مهرانه عظیمی، مهندس معماری از دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه سیمای بصری مطلوب به عنوان یکی از اصول مهم برنامه ریزی شهری و از مهم ترین نیاز های شهروندان بدست فراموشی سپرده شده است، گفت: مناطق شهری باید بر اساس هویت، ویژگی فرهنگی و اجتماعی مورد عملیات زیباسازی و بازسازی قرار بگیرند.
 
مهرانه عظیمی، مهندس معماری از دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه سیمای بصری مطلوب به عنوان یکی از اصول مهم برنامه ریزی شهری و از مهم ترین نیاز های شهروندان بدست فراموشی سپرده شده است، گفت: مناطق شهری  باید بر اساس هویت، ویژگی فرهنگی و اجتماعی مورد عملیات زیباسازی و بازسازی قرار بگیرند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، مهندس عظیمی فقدان هویت، نابسامانی و اغتشاتش بصری را از مهم ترین مشکلات شهرهای امروزی ایران دانست و افزود: متاسفانه امروزه شهرهای ما بدون رعایت ضوابط و معیارهای مناسب و ساخت و سازهای بدون برنامه، به شهرهای بدون جاذبه و کیفیت تبدیل شده اند و آشفتگی فضائی به وضوح در آنها نمایان است. بطوریکه فقدان هویت، نابسامانی و اغتشاتش بصری از مهم ترین مشکلاتی است که شهرهای امروزی ایران با آن مواجهند. 
وی در ادامه تصریح کرد: به دلیل عدم توجه به اصول و معیارهای کیفی و هنری و روشن نبودن جایگاه آنها در طرح های توسعه شهری، بسیاری از طرح های شهری ارائه شده نتوانسته به نیازهای شهروندان در ایجاد فضاهای شهری مطلوب پاسخ دهد. در واقع یکی از اصول مهم برنامه ریزی شهری و از مهم ترین نیاز های شهروندان، یعنی سیمای بصری مطلوب بدست فراموشی سپرده شده است و تحقق اهداف مربوط به سیمای شهر و کیفیت بصری شهرها بسیار دشوار و دست نیافتنی گشته است.
این مهندس معماری خاطر نشان کرد: انتظام در سیمای شهر، بعنوان یکی از مظاهر ارتقای کیفی محیط های شهری، می تواند یکی از راهکارهای موجود باشد و توجه و تأکید مدیریت و برنامه ریزی شهری کشور برای بکارگیری اصول و معیارهای ارائه شده در ایجاد فضاهای شهری مطلوب از الزامات جدی بشمار می آید. در این میان بازشناسی اصول و معیارهای شهرهای سنتی و کالبد دادن به آنها به زبان حال می تواند بر توانمندی های برنامه ریزی شهری کشور افزوده و پایه های محکم و پایداری را در توسعه شهری ماندگار کند. 
مهندس عظیمی به وضعیت فضای شهر تهران اشاره کرد و افزود: معقتدم در حوزه فضاهای شهری و همچنین فضای شهری پایتخت دچار نوعی آشفتگی شده ایم. بطوریکه وجود ناهمگونی در معماری ساختمان‌ها موجب آسیب‌رساندن  به نمای شهرهای ما شده است. تهران به تسخیر خودروها و ساختمان ها در آمده و ساختمان سازی باید زیر نظر مهندسان ناظر و همراه با طی فرایند و سازوکار قانونی خود باشد. 
به گفته این مهندس معماری، همان‌گونه که در زمینه‌های دیگر به دنبال احیای سنت‌های مثبت گذشته هستیم، در معماری به ویژه معماری معابر شهری نیز باید گامی برای احیای سنت‌های گذشته برداریم و برای زیباسازی فضای شهری و شهروندان ارزش قائل شویم.
وی با تاکید بر اینکه بهبود و زیباسازی مناطق شهری هر منطقه ای نسخه مخصوص خود را دارد، گفت: مثلا میدان انقلاب تهران علاوه بر اینکه کارکرد فرهنگی در پایتخت دارد، مکانی برای تعاملات اجتماعی نیز است و خوشبختانه عملیات زیباسازی این منطقه نیز با در نظر گرفتن این ویژگی بسیار موفق اجرا شده است بنابراین  سایر مناطق شهری نیز باید بر اساس هویت، ویژگی فرهنگی و اجتماعی مورد عملیات زیباسازی و بازسازی قرار بگیرند و نمی توان برای همه شهرها یا مناطق شهری نسخه یکسان پیچید.
 

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه