مقدمی، روانشناس اجتماعی، درخصوص پروژه ناصر خسرو:

عدم امنیت روانی مهم ترین تبعات بی توجهی به کالبد شهری است

مقدمی عدم امنیت روانی را مهم ترین تبعات بی توجهی به کالبد شهری دانست و گفت: فقدان ایمنی شهروندان در مقابل عدم امنیت در فضاهای شهری و سکونتی، انزوا، افسردگی و گسست اجتماعی درمحلات شهری از بیماریهای مزمنی هستند که می تواند کالبد و نازیبایی های شهری و محیطی بر روی شهروندان ایجاد کند.
 

تماعی درمحلات شهری از بیماریهای مزمنی هستند که می تواند کالبد و نازیبایی های شهری و محیطی بر روی شهروندان ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او اقدامات مدیریت شهری در پیرایش شهری و رفع آلودگی های بصری را مثبت ارزیابی کرد و افزود: آراستگی و پیرایش نمای ساختمان های اطراف میدان انقلاب، خیابان ناصرخسرو و همچین تزیین سایر فضاهای عمومی موجب کاهش رفتارهای عصبانی شهروندان شده است.
به گفته مقدمی مدیران شهری پایتخت به این باور رسیده اند که داشتن فضا و کالبد زیبای شهری علاه بر اینکه یکی از مولفه های اساسی حقوق شهروندی افراد است، موجب شکل گیری رفتارهای مثبت در شهروندان می شود.
این روانشناس اجتماعی با بیان اینکه طراحی شهر و نواحی مسکونی می تواند زمینه ساز سلامت جسمی و روانی شهروندان باشد، افزود: از نظرات متخصصین سلامت روان و بهداشت محیطی، طراحی درست و مناسب فضای شهری از سوی برنامه ریزان شهری و طراحان می تواند در سلامت روانی شهروندان موثر باشد.
او گفت: توسعه بی رویه شهری، افزایش وسائل نقلیه و زوال محیط زیست، اثرات زیانباری را بر ساختار محیطی وکالبدی شهر و در نتیجه سلامت جسمی- روانی شهروندان وارد کرده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماهنامه "مدیریت بازاریابی و تبلیغات" در شماره بیستم خود به موضوعات مختلفی در ارتباط با سازمان زیباسازی پرداخت با کلیک بر روی نام مقاله می توانید آن را مشاهده کنید اثر بخشی در تبلیغات جستاری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه