دکتر سیدیعقوب موسوی در خصوص پروژه شهر ری:

سرمایه گذاری کلان برای بهبود سیمای شهری ضروری است

دکتر سید یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری و استاد دانشگاه الزهرا، بر ضرورت سرمایه گذاری کلان در بهسازی و زیباسازی سیمای شهری تاکید کرد و گفت: چیدمان فضاهای شهری تاثیری آشکار و مستقیم برای روحیه و روان شهروندان دارد همچنان که بسیاری از شهرهای توسعه یافته جهان بخش بزرگی از سرمایه گذاری های بصری، فرهنگی و شهرسازی متوجه سیمای شهر هستند اگر چه در شهرهای ما و بخصوص این امر مورد توجه قرار گرفته اما باید با شدت بیشتری ادامه یابد.
 

دکتر سید یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری و استاد دانشگاه الزهرا، بر ضرورت سرمایه گذاری کلان در بهسازی و زیباسازی سیمای شهری تاکید کرد و گفت: چیدمان فضاهای شهری تاثیری آشکار و مستقیم برای روحیه و روان شهروندان دارد همچنان که بسیاری از شهرهای توسعه یافته جهان بخش بزرگی از سرمایه گذاری های بصری، فرهنگی و شهرسازی متوجه سیمای شهر هستند اگر چه در شهرهای ما و بخصوص این امر مورد توجه قرار گرفته اما باید با شدت بیشتری ادامه یابد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، دکتر موسوی نقش سیمای شهری در ایجاد نشاط اجتماعی را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: عوامل و متغییرهای مختلفی در ایجاد نشاط و شادمانی جامعه موثر است امروزه محیط و سیمای شهری به عنوان یکی از مسایل مهم به شمار می رود که مطلوب بودن آن موجب خواهد شد افراد کمتر دچار پژمردگی، رخوت، سستی و بی انگیزگی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در دوره معاصر مشکلات کلانشهرها فقط در ازدیاد جمعیت، ترافیک، گرانی، اقتصاد و نابسامانی‌های زیست‌محیطی و... خلاصه نمی‌شود، بلکه انواع ناهنجاری‌های رفتاری، مشکلات اجتماعی و فشارهای روحی و روانی ناشی از سیمای ناخوشایند بصری نیز خود دلایل کافی برای افزایش مسائل زندگی مدرن شهری و تنگ‌ترشدن عرصه برجامعه امروزی است.
این استاد دانشگاه الزهرا خاطر نشان کرد: به یقین آرامشی که از نمای مناسب شهری درپی استفاده صحیح از مبلمان شهری حاصل می‌شود، بی‌تأثیر در زندگی شهروند امروزی نخواهد بود؛ به‌گونه‌ای که گاهی این احساس، خستگی را از انسانِ خسته از کار و تلاش و هیاهوی روزانه گرفته و با آرامشی پایدار او را تا درمنزل بدرقه می‌کند. بنابراین تأثیری که سیمای آرامش‌بخش شهری به او عطا کرده است، پشتوانه‌ای معنوی برای ارتباط خانوادگی و به ارمغان بردن این حس به درون خانه می‌شود. با نگرشی اقتصادی و سودمندانه به این مقوله، نتیجه‌ای به‌ دست می‌آید که گاهی بسیاری از طراحان مبلمان شهری، به‌ویژه درکشورهای عقب‌مانده یا درحال‌ توسعه، درصدد به‌ وجود آوردن سیمایی از شهر هستند که آنها را به سود بیشتر برساند و کمتر به جزییات و نیازهای روانی، اجتماعی جامعه توجه دارند.
دکتر موسوی تعریفی از شهر مطلوب ارائه داد و افزود: شهر مطلوب و قابل زیست شهری است که همه امکان ها و شرایط برای نشاط و سرزندگی افراد و ساکنین خود فراهم باشد به همین دلیل امروز در طراحی نمای شهر به استفاده از مصالح، طرح ها، اشکال و گرافیک شهری به جهت ایجاد یک روحیه زنده در بین شهروندان بسیار اهمیت داده می شود.
این جامعه شناس شهری اضافه کرد: آلودگی های زیادی محیط های بزرگ شهری از جمله شهر تهران را تهدید می کند. در واقع امروزه دامنه بسیار گسترده ای از آلودگی ها اعم از آلودگی های غذایی، آب وهوایی، رژیمی، سیستم های تغذیه و آلودگی های اجتماعی و فرهنگی شهروندان ما را تهدید می کنند و زمینه های پژمردگی روان و شخصیت مردم را فراهم می کنند.
به گفته وی، شهرسازی مناسب و کارا شهری است که طبقات طراحی، گرافیک و یا نظام بصری شهر برای ایجاد نشاط روحی و روانی شهروندان اهمیت می دهد و استفاده از فرهنگی که مطلوب مردم است یعنی نمادها، علایم و عناصری که در فرهنگ تاریخی و ملی و دینی و شهری وجود دارد، مورد توجه قرار می گیرد و این عوامل باید در طراحی بناها، کالبدها، چیدمان فضاهای فیزیک و غیره به خوبی استفاده شده باشد
وی خاطر نشان کرد: همانطور که ذکر شد چیدمان فضاهای شهری تاثیری آشکار و مستقیم برای روحیه و روان شهروندان دارد در سطح بسیاری از شهرهای توسعه یافته جهان بخش بزرگی از سرمایه گذاری های بصری، فرهنگی و شهرسازی متوجه سیمای شهر هستند و سعی دارند آلودگی های بصری شهری به حداقل برسد در ایران و بخصوص شهر تهران نیز اقداماتی در این زمینه و زیباسازی سیمای شهری در قسمت هایی نظیر شهر ری و سایر قسمت های تهران صورت گرفته که باید با سرعت و شدت بیشتری ادامه پیدا کند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه