دکتر سید یعقوب موسوی در خصوص پروژه ناصر خسرو:

سیمای شهری ما به احیای هویت ملی، دینی و مدرن نیاز دارد

دکتر سید یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری، استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه سیمای شهر ایران باید تلفیقی از سه عنصر ایرانی، اسلامی و اروپایی باشد، گفت: سیمای شهری ما به احیای هویت ملی، دینی و مدرن نیاز دارد این بهترین وجه شهری است و طرحان شهری باید در معمارهای خود این سه عنصر را با یکدیگر تلفیق کنند.
 

دکتر سید یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری، استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه سیمای شهر ایران باید تلفیقی از سه عنصر ایرانی، اسلامی و اروپایی باشد، گفت: سیمای شهری ما به احیای هویت ملی، دینی و مدرن نیاز دارد این بهترین وجه شهری است و طرحان شهری باید در معمارهای خود این سه عنصر را با یکدیگر تلفیق کنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهری، این جامعه شناس شهری بافت شهری پایتخت را متشکل از سه عنصر دینی، ایرانی و اروپایی برشمرد و گفت: عناصر و بافت های تهران از سه عنصر و مولفه اصلی ایرانی، اسلامی و اروپایی ترکیب شده است و علی رقم چالش هایی که بر سر اصالت دهی هر کدام از این مولفه ها مطرح است و عده ای مولفه هنری ایرانی و اسلامی را لازمه اصلی معماری شهری می دانند و عده ای نیز به دنبال مولفه های مدرن اروپایی هستند.
او با تاکید براینکه فرهنگ تهران میزبان سه عنصر فوق است، ادامه داد: اصرار بر اینکه ما لزوما در نماهای شهر از غرب پیروی کند یا صرفا جنبه دینی و سنتی داشته باشد اشتباه بزرگ است.
دکتر موسوی گفت: این استاد دانشگاه سیمای شهری ما به احیای هویت ملی، دینی و مدرن نیاز دارد این بهترین وجه شهری است و طرحان شهری باید در معمارهای خود این سه عنصر را با یکدیگر تلفیق کنند. ما دارای فرهنگ غنی و عمیق هستیم باید فرهنگ شناسان ایرانی عناصر قابل نمایشی از شخصیت های فرهنگی و ادبی را در شهرها به نمایش بگذارند و دیزاینرها و طرح ها از آن در عملیات بازسازی سیمای شهری بروز بدهند.
او با اشاره به اینکه در شهرهای غربی سیما و نمای شهر بیانگر شهر بین المللی است همه قومیت ها و مهاجرین مایل هستند هویت های وارد کرده خود را در شهر بروز بدهند، ادامه داد: بنابراین چالش های مختلف در سر نوع سیمای شهری وجود دارد اما چون اروپایی ها در مقایسه باآمریکایی ها در صنعت طراحی سیمای شهری پیشکام تر هستند چالش های جهانی و بومی شدن را تجربه می کنند و با بحث مهمی مواجه هستند که تا چه اندازه بتوانند شهرهای خود را به عنوان شهرهای اصیل و الگو نگهداری کنند.
این جامعه شناس گفت: بحث سیمای شهری بسیار دیر در مدیریت و برنامه ریزی شهری کشور ما مطرح شد و این موضوع هنوز در گام های نخست آکادمیکی وپژوهشی، حرفه ای، کاربردی و مدیریتی قرار دارد مدیریت سیما شهری در ایران فاقد پویایی و حرفه گرایی است و باید در طراحی سیمای شهری همه شاخه های مردم شناسی، انسان شناسی، دین و جامعه شناسی استفاده شود و طراحان شهری باید از یافته های این متخصصان استفاده کنند. همچنین ما دارای فرهنگ غنی و عمیق هستیم باید فرهنگ شناسان ایرانی عناصر قابل نمایشی از شخصیت های فرهنگی و ادبی را در شهرها به نمایش بگذارند و دیزاینرها و طرح ها از آن در عملیات بازسازی سیمای شهری بروز بدهند.
دکتر موسوی در پایان خاطر نشان کرد: اقدامات سازمان زیباسازی تهران در سیمای شهری و زیباسازی شهری نظیر خیابان ناصرخسرو قابل تقدیر است اما این نوع اقدامات باید سریع و متناسب با رشد شهری باشد و باید فاصله بین انگاره های زیباشناختی تهران وکارهایی که در این زمینه انجام شده از بین برود.

معرفی کتاب

  • به کوشش: محمدحسن حامدی سال چاپ: ۱۳91 هنر مجسمه سازی در ایران اوج و حضیض های بیشماری را شاهد بوده است، چه به عقیده بسیاری از صاحب نظران، همین اوج و حضیض های تاریخی این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه