مهندس طاری، کارشناس شهری در خصوص پروژه خیابان انقلاب:

هویت‌پردازی باید به صورتی باشد که جامعه خود را متعلق به یک مکان بداند

مهندس طاری، کارشناس شهری در خصوص پروژه خیابان انقلاب با اشاره به اینکه بسیاری از کسانی که در تهران زندگی می کنند، تهرانی اصیل نیستند؛ افزود: همین مساله باعث شده که تهران شهری آشفته باشد، ما باید با احیای بافت ها با رویکرد هویت مدار این مساله را جبران کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهندس طارمی با بیان اینکه این هویت‌پردازی یا هویت یابی باید به گونه ای اتفاق بیفتد که جامعه خود را متعلق به این مکان بداند؛ افزود: اگر من احساس رابطه با فضا کنم و احساس کنم که فضا به من احترام می گذارد برای حفظ آن کوشش می کنم.
به گفته این کارشناس شهری یک نگاه حفاظت فیزیکی صرف آن هم با بی سلیقگی باعث شده که آسیب های بسیاری به قلب استخوان بندی شهر تهران وارد کنیم.
او با بیان اینکه بهسازی یک معنای فیزیکی نیست بلکه احیای فرهنگی برای بازیابی هویت امروز است، گفت: باید دقت کنیم که جوان امروز چه چیزی را مطالبه می کند و به چه چیزی علاقه نشان می دهد و آیا من در ظرفیت تاریخی و فرهنگی خود پاسخ مناسبی برای او دارم،
به گفته این کارشناس شهری بسیاری اوقات برخورد مرمت‌گرانه با فضا ممکن است فضا را توریستی کند اما برای کسی که متعلق به آن فضاست و شهروند فضاست هیچ نقشی نتواند ایفا کند.
طاری در پاسخ به اینکه برای حفظ هویت تاریخی و محورهای قدیمی که در تهران وجود دارد، شهرداری باید چه اقداماتی انجام دهد؟ گفت: بلند مرتبه سازی یک ضرورت است.
او با تاکید براینکه نمی توانیم شرایط انقلاب صنعتی و تحولات دنیای جدید را نادیده بگیریم و بلند مرتبه سازی را بسیار اورژانسی منتفی کنیم؛ گفت: با بالا رفتن قیمت زمین در کلانشهر به خصوص در شهری مثل تهران و با اهمیت پیدا کردن فضاها و منطقه هایی به عنوان فضای اداری و تجاری چاره ای نیست که از بلند مرتبه سازی استفاده کنیم، اما باید برای بلند مرتبه سازی استراتژی شهری داشته باشیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه و تالیف: سازمان زیباسازی شهر تهران ناظر: معاونت برنامه ریزی و توسعه منظور از فضای سبز شهری در واقع نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که دارای بازدهی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه