مهندس طاری، کارشناس شهری در خصوص پروژه خیابان انقلاب:

احیای بافت ها با رویکرد هویت مداری باشد

مهندس طاری، یک کارشناس شهری با بیان اینکه باید سعی کنیم احیای بافت ها با رویکرد هویت مدار باشد، گفت: این هویت فقط ناظر به گذشته نیست، این هویت پردازی یا هویت یابی باید به گونه ای اتفاق بیفتد که جامعه خود را متعلق به این مکان بداند تا برای حفظ آن کوشش کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهندس طاری به سابقه تاریخی خیابان انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: محمود کلاری در آلبوم عکس هایی که از دوره انقلاب چاپ کرده تعبیر زیبایی به کار برده و گفته که خیابان انقلاب، تاریخ معاصر ایران است.
او با بیان اینکه مشکلی که در رویکردهایمان داریم این است که سراغ فضای شهری نمی آییم و به بنا میپردازیم، افزود: خیابان انقلاب در واقع اصلی ترین هویتش همان چیزی است که روی آن هست یعنی همین مساله انقلاب اسلامی، اما این مساله نمی تواند منحصر شود به یک دوره زمانی خاص، مثل 56 تا 58، بلکه باید بتواند ظرفیت تاریخی خود را از زمانی که حصار ناصری آنجا بوده تا وقتی یک پتانسیل سیاسی اجتماعی که هنوز برای این محور مفقود مانده را بازنمایی کند بنابراین شاید بتوان گفت که یکی از مهم ترین خیابان های هویت تاریخ معاصر و جمهوری اسلامی است، اتفاقا عکس های بسیاری هم وجود دارد از وضعیتی که وقایع آن زمان را نشان می دهد، خود اینها می تواند احیا شود.
به گفته طاری ما بناهایی داریم که در آن دوره تاریخی هنوز ماندند و نشان می دهد که اتفاقاتی می افتاد یا با چهره خاصی بود که برخی از آنها هم موجود است، اگر اینها بازیابی شود حتی در حد نما، می توان روی عملکردهای انقلاب تأثیر خود را بگذارد؛ به نحوی که وقتی وارد انقلاب می شویم تداعی گر دوره خاص تاریخ معاصر کشور شود.
او در پاسخ به اینکه بهسازی محورهای تاریخی چه تأثیر بر نسل جوان دارد؟ گفت: آنچه امروز به عنوان هویت جمعی مطرح است، هویت بازیابی است، هویت تاثیرات مختلفی روی افراد می گذرد یکی از مهم ترین تاثیرات این است که شخص خود را جزئی از هویت و دارای آن هویت تلقی می کند.
طاری با تاکید براینکه این فقط کار شهرداری نیست بلکه مردم واقعا نقش مهمی در آن ایفا می کنند، افزود: یکی از مشکلات مهم تهران این است که معلوم نیست این شهر برای کیست، یعنی مردم، تهران را خانه خود یا خود را متعلق به این شهر نمی دانند، اکثر اینها مهاجر در دوره معاصر هستند یا وابستگی های این چنینی دارند.

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته‌است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار برجا…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه