دکتر فریدون بابایی اقدم، در خصوص پروژه انقلاب:

زیبایی شهرها نیازمند طرح جامع و بلند مدت است

دکتر فریدون بابایی اقدم، برنامه ریز شهری و عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه فضای زیبای شهر از جمله حقوق شهروندی است، گفت: بحث آلودگی بصری یا نازیبایی‌ها موضوعات و مصادیقی است که در بحث‌های مدیریت شهری حداقل در کشورهای جهان سوم و کشورمان از آن غافل بودیم.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر بابایی اقدم ادامه داد: شاید دلیل اصلی این است که ما برعکس بسیاری از حوزه‌ها مثل حوزه حمل و نقل که طرح جامع دارد برای موضوع مبلمان شهری و زیباسازی شهرها چنین طرحی را نداشتیم. باید یک طرح جامع و بلند مدت مثلا 20 ساله‌ای را برررسی و تصویب کنیم که ملاک عمل در فضاهای شهری باشد.
او بااشاره به اینکه باید براساس ضوابطی که در آن طرح مصوب می کنیم روی کم و کیف عناصر و اجزای مبلمان شهری نظارت کنیم، افزود: زمانی که به فضاهای شهری بیشتر نگاه می‌کنیم نقش اصلی را اجزا و عناصری که در مبلمان شهری به کار گرفته شده ایفا می‌کنند.
این عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه حق شهروندان است که در محیطی زیبا زندگی کنند، گفت: یک نمونه از عناصر مبلمان شهری، عناصر اطلاع رسانی است که در شهر پیاده کردیم و این عناصر اطلاع رسانی بیشتر با این هدف که ما موضوع خاصی را به شهروندان خود اطلاع رسانی کنیم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بابایی اقدم با تاکید بر اینکه طبق حقوق شهروندی حق شهروندان است که در محیط زیبایی زندگی کنند و وظیفه مدیران شهری ایجاد زیبایی در شهرهاست، افزود: ابتدا باید وضع موجود در محل یا خیابان را بشناسیم، چه بسا ما عناصری را داشته باشیم که به لحاظ علمی یا بحث‌های روانشناسی شهری خوب باشد و در فضای شهری ضرورتی بر تغییر آنها نیست، اما قوانین و اجزایی داریم که آشفتگی بصری فضاهای ما را بیشتر کرده و نتیجه بدسلیقگی‌ها و اعمال سلایق شخصی در فضاهای شهری خصوصاً جاهایی است که ما با شهروندان طرف حساب هستیم.
او با اشاره به اینکه تنوع سلایق نباید مانع این شود که ما نظمی را در فضای شهری خود شاهد باشیم، ادامه داد: تأکید اصلی روی این است که ما به شهروندان اجازه ندهیم در کم و کیف طراحی‌هایی که در فضاهای شهری به ویژه در مبلمان خیابانی نقش دارند، تعیین کننده باشند، ما باید راهکار و ضوابطی را ارایه دهیم و شهروندان را مجاب کنیم طرح‌های خود را براساس ضوابطی که روی آن کار و مطالعه شده و به یک استانداردهایی توجه شده، پیش ببرند و این قطعا تامین کننده زیبایی شهری خواهد بود، مانند آنچه در کشورهای پیشرفته و شهرهای موفق جهان شاهد آن هستیم.
بابایی اقدم با اشاره به اینکه نباید مبلمان شهری یا زیبایی شهری را به چند تابلو خلاصه کنیم، گفت: بحث‌های شهرسازی در ایجاد زیبایی و نازیبایی شهرها نقش ایفا می کنند، مثلا تصور کنید در خیابانی حرکت می‌کنیم رعایت یا عدم‌ رعایت خط آسمان بسیار موثر است، تراکم‌های متعدد و ارتفاع متفاوتی از ساختمان‌هایی که در مسیر خیابان‌ قرار می‌گیرند خیلی خوشایند نیست، چه در بافت های تاریخی یا مناطق مرکزی شهر و حتی در شهرک‌ها.
به گفته او زمانی که ما به عنوان یک گردشگر وارد شهری می شویم در ساعات و روزهایی که در آن شهر هستیم و یا حتی با ترک آن شهر نمای شهر و ساختمان‌های آن جزء محدود چیزهایی که در ذهن ما می‌ماند.

معرفی کتاب

  • ارتباط با نشریه: تهران، خیابان شریعتی، خیابان قیطریه، خیابان مهر محمدی، بن بست یعقوبی کجانی، پلاک ۳۴ / تلفن: ۲۲۶۷۷۶۶۶ تلفکس: ۲۲۲۱۱۶۶۲فصلنامه معماری محوطه در شماره هفدهم خود که پاییز 90 منتشر گردید به موضوعات…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه