مهندس علی مرادیان در خصوص پروژه ناصرخسرو:

توجه به معیارهای "شهر آرام بخش" ضرورت شهروندان امروز است

مهندس علی مرادیان، کارشناس ارشد معماری با بیان اینکه مقوله زیبایی در ساخت و سازها جدید شهری رعایت نمیشود، گفت: فضای شهری تنها یک مفهوم کالبدی نیست، بلکه کنش تعاملات شهروندی و فعالیت های شهری را نیز در بر می گیرد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مهندس مرادیان با تاکید بر اینکه زیبایی شهری در بسیاری از شهرها مغفول مانده است، گفت: محیط و دنیای معاصر فضایی آکنده از پیام ها و ارتباطات تصویری است که روح وروان انسان را تحت تأثیر قرار می دهد که این فضا با گذشت زمان رفتار های انسان را شکل می دهد.
به گفته این کارشناس ارشد معماری متاسفانه محیطی که شهرهای امروزی ایران پیش روی شهروندان خود قرار می دهند از تأثیر تضاد و همسویی بسیاری از عوامل و مولفه ها بوجود آمده است که غالبا کیفیت محیط و زیباسازی شهری در این راستا فدای مقاصد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است.
مهندس مرادیان توجه به معیارهای "شهر آرام بخش" را ضرورت شهروندان امروز دانست و افزود: زیبایی، آراستگی، پاکیزگی و انسجام بخشی از ویژگی ها و معیارهای مهم ارزیابی شهر آرام بخش است و فضاهای شهری که بستر تعامل اجتماعی و تعامالت شهروندی قرار نمی گیرد را نمی توان فضای شهری دانست.
این کارشناس امور شهری با تاکید بر اینکه شهرهای امروز قادر به تامین امنیت روانی شهروندان نیستند، گفت: شهرهای امروز با تمام امکانات جدید، همانند گذشته قادر به تأمین آرامش و امنیت شهروندان نیستند. آن ها به دلیل تمرکز بالای جمعیت و فعالیت های خارج از مقیاس انسانی و فراوانی ماشین، به تدریج از شاخص های آرامش و امنیت فضای شهری فاصله گرفته اند و متاسفانه محیط های نامطلوب شهری مشکلات بسیاری را برای امنیت شهروندان ایجاد کرده و در رشد آسیبهای اجتماعی موثر بوده اند. بطوریکه با گسترش این آسیب ها، امنیت رنگ می بازد و میزان وقع جرایم بالا می رود و مردم در کنش های اجتماعی، محتاطانه عمل کرده و با هر اتفاقی ترس و دلهره در آنان دو چندان می شود و در نتیجه احساس ناامنی می کنند.
مهندس مرادیان اقدامات شهرداری تهران در پروژه "ناصرخسرو" در حوزه زیباسازی شهری را امری ستودنی دانست و گفت: خوشبختانه درسال‌های اخیر شاهد تحولات عظیم و زیربنایی در پایتخت کشور هستیم و جای سپاس و قدردانی از مدیریت شهر تهران است که توجه به امر پیرایش و زیبایی بصری را در اولویت برنامه های شهری قرار داده است.
به گفته او بهتر است بیشتر به فضا‌های شهری متوجه شویم که این مقوله در بسیاری از شهرهای ما رنگ خاکستری هستند و لازم است این موضوع همچنان در مدیریت های شهرهای کشور مورد توجه قرار بگیرد.

معرفی کتاب

  • نام کتاب:زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آراء نشست¬های تخصصی)- زمستان 1389 ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد نوبتو سال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه