دکتر رفیعیان، در خصوص پروژه انقلاب:

می توان از خواستگاه قدرتمند محور انقلاب بر تولید یک جریان فکری در زیباسازی شهر تهران به برد

دکتر رفیعیان، برنامه ریز شهری و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه یکی از ابرچالش های شهر تهران فقدان درک بصری یکپارچه در آن است که این بی نظمی و آشفتگی به مخاطب به خوبی منتقل می شود، گفت: شهرداری باید بپذیرد که برنامه محوری را سرلوحه اقدامات خود کند و از رویه های سلیقه ای و شخصی و روزمره خودداری کند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر مجتبی رفیعیان با بیان اینکه محور انقلاب یکی از محورهای تاثیرگذار بر استخوانبندی شهر تهران از نظر هویت کارکردی و الگوی حرکتی است، ادامه داد: این محور در قبل و بعد از انقلاب خاستگاه اجتماعی و وقوع گردهمایی های خیابانی زیادی بوده در عین حال همجواری با قرارگاه های مکانی ارزشمندی چون دانشگاه تهران، راسته های فرهنگی و اجتماعی، نهادهای اموزشی و هنری و حتی راسته های مهم واجد ارزش تجاری ، باعث شد که محور انقلاب در کلان شهر تهران خصیصه ای متمایز پیدا کند .
او با تاکید براینکه عبور حجم زیادی از جمعیت شناور و ثابت تهران از این محور تاثیر مهمی بر ارزش گذاری و ارزش پذیری اجتماعی شهر تهران دارد، افزود: می توان از خواستگاه قدرتمند محور انقلاب بر تولید یک جریان فکری و خط ارزشی در زیباسازی شهر تهران به برد.
به گفته رفیعیان جداره ها و مناظر ثابت و کیوسک های مستقر در خیابان انقلاب می تواند بخشی از یک سناریوی بزرگ تغیرات در این محور و تولید یک ارزش موثر بر شهر تهران باشد.
رفیعیان در پاسخ به اینکه بهسازی و زیباسازی چقدر می تواند بر روی حفظ هویت قدیمی محله ای مانند انقلاب تأثیرگذار باشد؟ گفت: هویت بخشی در سیمای شهری باعث افزایش ظرفیت فرهنگی شهر می شود همانگونه که افول کیفیت بصری وعملکردی جداره های شهری موجب زوال ارزش های فرهنگی شهر می شود.
او ادامه داد: محله های قدیمی و تاریخی هسته های هویتی شهر تهران هستند و بیانگر روح حاکم بر شهر هستند نمی توان بدون تغییر واصلاح محله ها و محورهای تاریخی انتظار بازتولید ارزش های گذشته را داشت وصرفا به رفتارها تاکید کرد.
رفیعیان در مورد تأثیرگذاری بهسازی محله ای قدیمی مثل خیابان انقلاب بر روی نسل جدید، گفت: محوری نظیر انقلاب با توجه به ماهیت عملکردی فعلی خود، روحی به شدت جوانگرا دارد. می توان به وضوح این غلبه را در حضور گروه های جوان و از طرفی کافه پاتوق های مسیر مشاهده کرد. این تسلط در تمامی ساعات روز وجود دارد و به چشم می خورد. قطعا با توجه به این ماهیت تصویرسازی و هویت بخشی مجدد بر مبنای ارزش های هویتی وتاریخی می‌تواند گرایش به استمرار تاریخ در ذهن وروان جوانان را زنده وپا برجا کند .
به گفته او ایجاد این تغییرات می تواند کشش جدیدی به نسل فعلی نسبت به استمرار تاریخی اش بدهد. شاید در کنار این استمرار بتوان ایده یابی برای خلاقیت های جدید را نیز قید کرد این تغییرات زمینه را برای بروز یک جریان جدید می تواند ایجاد کند که در قالب این جریان ایده ها خلق و تکثیر می شود حتی امکان سرایت به محورهای حاشیه ای و خیابان های منتهی به محور انقلاب را نیز ممکن است داشته باشد.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه