مهندس ایمان جهان تیغ درخصوص پروژه محور انقلاب:

خاطره مردم از محورهای تاریخی را سازماندهی کنیم

مهندس ایمان جهان تیغ کارشناس ارشد معماری گفت: به جای جایگزین کردن المان های جدید و حذف خاطره مردم از محورهای تاریخی، کهنه بودن این محورها و بخش هایی که متعلق به خاطر جمعی است را طی یک فرایند بصری ریتمیک با پیام منظم سازماندهی کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران او با بیان اینکه زیباسازی و نوسازی دو موضوع متفاوت هستند، گفت: وقتی یک اتفاقی در طول زمان ها افتاده مثل متریال هایی که کهنه شده یا یک اتفاقی و بنری و لوگویی روی دیوار کار شده که یک بخش خاطره یا مساله ای عمومی را می تواند تعریف می کند، به نظرم پیام را سازماندهی کردند بهتر است تا اینکه بخواهیم صرفا نوسازی کنیم.

به گفته او به جای اینکه نام محورهای تاریخی مثل انقلاب یا سایر محورها در شهرهای دیگر را نا به سامانی یا قدیمی بودن و کهنه بودن بگذاریم و در واقع زمان را از آنها بگیریم و مدام سعی کنیم که بخشی از خاطره مردم را پاک کنیم و المان های دیگری را جایگزین کنیم، بهتر است کهنه بودن آنها و بخش هایی که متعلق به خاطر جمعی است را طی یک فرایند بصری ریتمیک با پیام منظم سازماندهی کنیم.  

جهان تیغ با اشاره به اینکه می توانیم مکان هایی ایجاد کنیم که مردم آنها را صرفاً نبینند بلکه تجربه کنند، گفت: مکان هایی مانند فضای جمعی که دو صندلی همراه با چایی و قهوه داشته باشد و مردم از این طریق در ارتباط قرار گیرند و بتوانند تجربه عینی و ذهنی داشته باشند، به نظرم این اتفاقی است که باید برای محورهای تاریخی بیفتد.

معرفی کتاب

  • ارتباط با نشریه: تهران، خیابان شریعتی، خیابان قیطریه، خیابان مهر محمدی، بن بست یعقوبی کجانی، پلاک ۳۴ / تلفن: ۲۲۶۷۷۶۶۶ تلفکس: ۲۲۲۱۱۶۶۲فصلنامه معماری محوطه در شماره هفدهم خود که پاییز 90 منتشر گردید به موضوعات…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه