دکتر اعتمادی در خصوص پروژه بهسازی محور شهرری:

در فضاسازی شهری، المان ساده، راحت و مناسب باشد

دکتر اعتمادی جامعه شناسی شهری باتاکید براینکه المان شهری باید ساده، راحت و مناسب باشد، گفت: این موارد الفبای سیمای شهری هستند که باید مورد استفاده قرار گیرند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی، دکتر اعتمادی به المان ها و مناظر شهری در پیاده‌راه‌های منطقه های تاریخی اشاره کرد و ادامه داد: پیاده‌راه‌های نه تنها در تهران که در کل کشور وضعیت خوبی ندارند مثلا در شمال شهر پیاده راه ها شیب دار و دارای پله هایی غیرضروری است.
او با بیان اینکه پیاده راه های تهران باریک و بسیار خطرناک هستند و از طرف دیگر فروشندگان تمام پیاده راه را از آن خود می دانند، ادامه داد: در زمان ساخت و ساز همه پیاده‌راه‌ها و بخشی از خیابان گرفته می‌شود، مشکل بزرگ ما این دسته از مسایل است و مساله ای مانند اینکه سنگفرش چه نوعی باشد در مرحله بعد قرار می گیرد.
اعتمادی در پاسخ به اینکه لازم است در بهسازی و زیباسازی پیاده راه ها هویت تاریخی و قدیمی آن منطقه حفظ شود؟ گفت در قدیم به صورت امروز پیاده راه نداشتیم و بیشتر کوچه بود و پیاده راه و سواره رو برای دوران بعد از مدرنیته است به همین دلیل برای حفظ هویت تاریخی مناطق تاریخی می توانیم از المان هایی که بومی تر مثل سنگفرش و آجرفرش یا بلوک های سیمانی مناسب استفاده کنیم.
به گفته او از نظر سیمای و نمای شهری شهرداری فقط توانسته دستور دهد درصورتی که باید کنترلی روی تناسبات و رنگ ها و ارتفاع محل پنجره باشد، اینها الفبای سیمای شهری هستند که باید مورد استفاده قرار گیرد.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه