دکتر اعتمادی در خصوص پروژه بهسازی محور شهرری:

در فضاسازی شهری، المان ساده، راحت و مناسب باشد

دکتر اعتمادی جامعه شناسی شهری باتاکید براینکه المان شهری باید ساده، راحت و مناسب باشد، گفت: این موارد الفبای سیمای شهری هستند که باید مورد استفاده قرار گیرند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی، دکتر اعتمادی به المان ها و مناظر شهری در پیاده‌راه‌های منطقه های تاریخی اشاره کرد و ادامه داد: پیاده‌راه‌های نه تنها در تهران که در کل کشور وضعیت خوبی ندارند مثلا در شمال شهر پیاده راه ها شیب دار و دارای پله هایی غیرضروری است.
او با بیان اینکه پیاده راه های تهران باریک و بسیار خطرناک هستند و از طرف دیگر فروشندگان تمام پیاده راه را از آن خود می دانند، ادامه داد: در زمان ساخت و ساز همه پیاده‌راه‌ها و بخشی از خیابان گرفته می‌شود، مشکل بزرگ ما این دسته از مسایل است و مساله ای مانند اینکه سنگفرش چه نوعی باشد در مرحله بعد قرار می گیرد.
اعتمادی در پاسخ به اینکه لازم است در بهسازی و زیباسازی پیاده راه ها هویت تاریخی و قدیمی آن منطقه حفظ شود؟ گفت در قدیم به صورت امروز پیاده راه نداشتیم و بیشتر کوچه بود و پیاده راه و سواره رو برای دوران بعد از مدرنیته است به همین دلیل برای حفظ هویت تاریخی مناطق تاریخی می توانیم از المان هایی که بومی تر مثل سنگفرش و آجرفرش یا بلوک های سیمانی مناسب استفاده کنیم.
به گفته او از نظر سیمای و نمای شهری شهرداری فقط توانسته دستور دهد درصورتی که باید کنترلی روی تناسبات و رنگ ها و ارتفاع محل پنجره باشد، اینها الفبای سیمای شهری هستند که باید مورد استفاده قرار گیرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه