دکتر ذکریا، درخصوص پروژه پیرایش و بهسازی محور انقلاب

معماری المان‌هایی که تغییر کرده هویت این خیابان را بسیار بهتر کرده است

دکتر ذکریا معمار و شهرساز با اشاره به اینکه معماری خیابان انقلاب به جهت تاریخ دانشگاه تهران و حوادثی که در آن رخ داده، تئاتر شهر، انقلاب سیاسی سال 57 و اتفاقاتی که در آن افتاده باید سامان پیدا کند و از این حالت بلاتکلیف، بی‌قاعده، بی‌المان خارج شود، گفت: باید از متخصصین تاریخ، جغرافیا و جامعه‌شناسی دعوت کنند ببینند اگر بخواهیم این خیابان را به عنوان یک خیابان مرکزی ایران تعریف کنیم از چه المان‌هایی باید استفاده شود.
 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: کیفیت زندگی شهری ناشر: موسسه نشر شهر تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران شمارگان: 3000 جلد نوبت و سال انتشار: چاپ اول   بحث کیفیت زندگی، تاریخی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه