دکتر ذکریا، درخصوص پروژه پیرایش و بهسازی محور انقلاب

معماری المان‌هایی که تغییر کرده هویت این خیابان را بسیار بهتر کرده است

دکتر ذکریا معمار و شهرساز با اشاره به اینکه معماری خیابان انقلاب به جهت تاریخ دانشگاه تهران و حوادثی که در آن رخ داده، تئاتر شهر، انقلاب سیاسی سال 57 و اتفاقاتی که در آن افتاده باید سامان پیدا کند و از این حالت بلاتکلیف، بی‌قاعده، بی‌المان خارج شود، گفت: باید از متخصصین تاریخ، جغرافیا و جامعه‌شناسی دعوت کنند ببینند اگر بخواهیم این خیابان را به عنوان یک خیابان مرکزی ایران تعریف کنیم از چه المان‌هایی باید استفاده شود.
 

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش2 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1389 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:60.000 ریال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه