علیرضا جاوید، معاون فنی و عمران شهرداری تهران:

سازمان زیباسازی در تبادل پیام و اطلاع رسانی در تهران موفق است

علیرضا جاوید، معاون فنی و عمران شهرداری تهران گفت: سازمان زیباسازی شهرداری تهران در مناسبت های مختلف مذهبی و ملی و رویدادهایی که در تقویم های سالانه است تاکنون امکان اطلاع رسانی و تبادل پیام ها را به خوبی فراهم کرده است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران علیرضا جاوید با اشاره به برگزاری کمپین های مختلف عاشورایی در شهر تهران، ادامه داد: تهران به عنوان یک کلانشهر و با توجه به وسعت و جمعیتی خود نیازمند تبادل پیام های مدیریت شهری با شهروندان و ذی نفعان شهر است و این مهم از طریق کمپین های زیباسازی به خوبی انجام شده است.
او با بیان اینکه یکی از روش های تبادل پیام، استفاده از فضاهای عمومی شهر مانند فضاهای تبلیغاتی است که در اختیار سازمان زیباسازی قرار دارد، ادامه داد: با این اتفاق محیط عمومی شهر مناسب با آن رویدادها تحت تاثیر اطلاع رسانی ها و انتقال پیام قرار می گیرد.
به گفته او با توجه به پیشرفت های تکنولوژی می توانیم در آینده به راهکارهای جدیدی در استفاده از فناوری های مدرن و نوین در استفاده بهتر از محیط شهری برای انتقال معانی، پیام ها و اطلاع رسانی بین مدیریت شهری و مردم برسیم.
معاون فنی و عمران شهرداری تهران باتاکید براینکه برگزاری کمیپن هایی نظیر آنچه برای عاشورا و تاسوعای حسینی برگزار شد باعث می شود تمرکز مدیریت شهری در مناسبت های خاص بر موضوع بیشتر شود، گفت: انتقال پیام و معانی در یک موضوع مشخص می تواند به تدریج در تغییر نگاه شهروندان و جلب توجه آنها به آن مفهوم و تصویر موثر باشد.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه