مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران:

محور حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بهسازی می شود

دکتر عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از بهسازی محور حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خبر داد و گفت: 27 درصد از پروژه بهسازی این محور با مرکزیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به سرانجام رسیده است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر علیزاده با تاکید بر اینکه آذر ماه سال 95 عملیات مطالعه، طراحی و بهسازی و جداره سازی در این محور به سرانجام رسید، ادامه داد: مناقصه انتخاب پیمانکاران به صورت رسمی در بهمن ماه آغاز و پس از انتخاب پیمانکاران، عملیات این محور در فروردین ماه 96 شروع شد.
او با اشاره به اینکه در مطالعه، طراحی، بهسازی و جداره سازی این محور، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به عنوان محور اصلی قرار گرفته است، افزود: کلیه فعالیت های صورت گرفته در خیابان های اطراف با محوریت حرم و به سمت آن انجام می شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در مورد گستردگی فعالیت هایی که در این بخش آغاز شده است، گفت: در این محدود 340 دهنه مغازه، 450 متر پیاده رو، یک میدان بزرگ و یک میدان کوچک قرار دارد که کلیه فعالیت ها برای تمامی این بخش ها با هدف یکسان سازی، زیباسازی و بهسازی محور صورت می گیرد.
دکتر علیزاده با اشاره به اینکه بر اساس مناقصه عمومی 6 پیمانکار برای اجرا طرح انتخاب شد، افزود: در فعالیت های صورت گرفته در این محور، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به عنوان نشانه اصلی در نظرگرفته شده است و کلیه مولفه ها اعم از سردر مغازه ، آجر، کاشی، مقرنس و پایه های چوبی در جهت معرفی به سوی بخش اصلی پیش بینی شده است.
به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران طبق پیش بینی ها صورت گرفته تا این زمان می بایست در محور شهر ری، 33 درصد پیشرفت کار صورت میگرفت که به دلیل توقف در بعضی از بخش ها توسط شهرداری منطقه 20 این روند به 27 درصد کاهش پیدا کرد.
او ادامه داد: در صورت عدم ایجاد اختلال و مشکلات، طبق پیش بینی های صورت گرفته پروژه شهر ری، در آذر ماه سال 96 به پایان رسیده و آماده بهره برداری خواهد بود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه