دبیر سومین جشنواره ملی دایره خلاق مطرح کرد:

دایره خلاق باعث شکوفایی ایده ها می شود

دبیر جشنواره دایره خلاق گفت: دایره خلاق یک جشنواره پویا و خلاق است که جرائم دارد به همین دلیل از همه کسانی که ایده جشنواره دایره خلاق را به سازمان برای بار اول پیشنهاد دادند، تشکر می کنم.

محمد آبائی دبیر جشنواره دایره خلاق در اختتامیه سومین جشنواره ملی مبلمان شهری با محوریت کودک با بیان اینکه در این جشنواره 272 نفر شرکت کردند، گفت: از همه آنهایی که آثار خود را برای این جشنوراه ارسال کردند باید قدردانی شود.

وی افزود: خدا را شکر می کنیم که امسال ما نیز سهمی از این حرکت ارزشمند داشتیم.

دبیر جشنواره دایره خلاق تصریح کرد: دایره خلاق یک جشنواره پویا و خلاق است، به همین دلیل از همه کسانی که ایده جشنواره دایره خلاق را به سازمان برای بار اول پیشنهاد دادند، تشکر می کنم.

آبائی ادامه داد: همچنین از مسئولان سابق سازمان که از گذشته تاکنون ایده های ما را پذیرفتند و به ما اجازه دادند که این ایده ها شکوفا و در جشنواره برگزار شود، تشکر می کنم.

آبائی ادامه داد: از معاونان سازمان، مسئول روابط عمومی که به عنوان شورای راهبری جشنواره در انجام و تصمیم فرآیند، اقداماتی که مربوط به جشنواره بود را انجام دادند، تشکر می کنم. از اساتیدی که در این دوره بر من منت گذاشتند در کمیته علمی به عنوان مشاوران حاضر شدند و موضوعات مرتبط با جشنواره را راهنمایی کردند. تشکر می کنم.

وی اضافه کرد: از پیشگسوتانی که به عنوان هیات داوران بی طرفانه و بر اساس شاخص های تعیین شده ما هر دوره ای با یکسری شاخص داشتیم فرم را هم در این کانال گذاشتیم تا همه ببینند و شاخص هایی که مشخص شده بود همه می توانستند ملاحضه کنند.

دبیر سومین جشنواره ملی دایره خلاق گفت: حتی فرم این دوره سوم گذاشته شد تا داورها براساس آن شاخص ها بی طرفانه طرحها را از 272 طرح ورودی که هرکدام حدود سه اثر فرستاده بودند که بالغ بر 800 تا 900 اثر بود را قضاوت کردند. از بین آنها 50 نفر برگزیده شد و از بین آنها 25 نفر و بعد بر اساس داوری از ماکت هایی که 25 نفر داده بودند 20 نفر انتخاب شده بود از این تعداد 2 نفر انصراف دادند از ساخت نمومنه اصلی و در نهایت 18 اثری که در زون D2 باقی مانده حاصل کاری است که در مدت جشنواره انجام شده است.

معرفی کتاب

  • نام کتاب : مبلمان خیابان عنوان اصلی :  Street Furniture نویسنده: جاکوبو کراول  Jacobo Krauel انتشارات: LINKS سال چاپ : 2007 معرفی کتاب: از بدو شروع تمدن مدرن، مدنیت-بخشی به فضاهای عمومی شهر به موضوعی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه