مسعود محمودخان شیرازی، عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق:

جشنواره دایره خلاق پاسخ به نیاز اجتماعی و فرهنگی جامعه است

عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق گفت: به طور قطع هر گامی که در راستای رفع نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه برداشته می‌شود، بسیار مفید‌است به همین خاطر من فکر می‌کنم که جشنواره دایره خلاق نیز اقدام مفید و موثری است که در راستای پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه به اجرا درآمده‌است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مسعود محمودخان شیرازی، عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق، توجه به اقشار مختلف در کلانشهر تهران را یک ضرورت خواند و در این باره گفت: انتخاب موضوع «شهر دوستدار کودک» در این دوره از جشنواره دایره خلاق بر مبنای زمینه‌های بین‌المللی این مساله انتخاب شد زیرا بدیهی است که در حوزه تغییرات دموگرافی شهر باید افراد و گروه‌های مختلف مدنظر قرار‌گیرند البته در این عرصه ما نیازمند کار کارشناسی و تحقیقاتی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت بررسی‌های کارشناسانه، اظهار کرد: در بدو امر باید بدانیم که مبلمان شهری برای کودک باید چه ویژگی‌های داشته باشد زیرا این مساله بر نحوه عملکرد این بخش تاثیر مستقیم دارد.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره دایره خلاق درباره ویژگی‌های کار مبلمان کودک، بیان‌کرد: در برخی از مباحث توجه به سرگرمی در اولویت آثار مربوط به کودکان است اما در برخی دیگر از موارد بر عناصر آرامش، حفاظت از کودکان و تعامل بازی با والدین تاکید شده‌است.
شیرازی بررسی کارهای اجرایی در جشنواره‌ها را یک امر مهم خواند و گفت: به نظر من باید برای هر کاری یک سیستم بررسی وجود‌داشته‌باشد زیرا تا زمانی که این ارزیابی‌ها آماده و نوشته نشود، نمی‌توان به سمت بهبود عملکرد گام برداشت در واقع به نظر من یک مبلمان شهری زمانی مفید است که بتوانیم معیارهای مناسبی را برای آن بر اساس نظرسنجی مردمی به دست آوریم.
وی افزود: در واقع باید برای نصب مبلمان شهری بررسی و نظر سنجی را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم بازخورد آنان را به درستی ارزیابی کنیم و بدانیم که چه تاثیرگذاری در سطح شهر داشته‌است.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق ادامه‌داد: به طور قطع هر گامی که در راستای رفع نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه برداشته می‌شود، بسیار مفید‌است به همین خاطر من فکر می‌کنم که جشنواره دایره خلاق نیز اقدام مفید و موثری است که در راستای پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه به اجرا درآمده‌است.
شیرازی تغییر فرهنگی در جامعه را منوط به طراحی پکیج‌های فرهنگی خواند و گفت: قطعا تغییر در جامعه با یک پارامتر رخ نمی‌دهد زیرا مبلمان شهری تنها جزئی از یک مجموعه ارتقاء فرهنگی است لذا باید در کنار اقداماتی نظیر جشنواره دایره خلاق بتوانیم بررسی و پژوهش‌های لازم را نیز داشته‌باشیم تا بدانیم که این آثار تا چه حد در شادابی جامعه موثر بوده‌است.
وی از راهیابی 20 طرح به مرحله دوم داوری خبرداد و اظهار‌کرد: به نظر می‌رسد، 20 طرحی که به این مرحله از داوری رسیده‌اند، هر کدام با نگرش خاص خود پیش رفته‌اند و کارها به شکلی متنوع در بخش‌های مختلف سرگرمی، امنیت و تعامل اجرا شده‌است به همین خاطر مجموعه‌ای از افراد توانمند انتخاب شده‌اند تا بتوانند نظرات و رویکردها را اعمال و سپس بررسی کنند.

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه