مسعود چگینی زاده ؛

جشنواره دایره خلاق فضایی برای بروز توانایی های هنرمندان است

عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق گفت: جشنواره دایره خلاق جایگاهی برای بروز توانایی‌های تمام جامعه‌است چرا که برای شرکت در آن شرط تخصص قید نشده‌است لذا این جشنواره اجازه داده‌است که هر فرد توانمندی بتواند در آن کار ارائه کند که عامل مهمی در شکوفایی استعدادهایی است که جایگاهی برای بروز و ظهور ندارند.
 

مسعود چگینی‌زاده، عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق تاثیرگذاری جشنواره را در دو وجه مصرف‌کنندگان آثار شهری و شرکت‌کنندگان و هنرمندان دانست و در این باره گفت: به نظر من جشنواره دایره خلاق جایگاهی برای بروز توانایی‌های تمام جامعه است چرا که برای شرکت در آن شرط تخصص قید نشده‌است لذا این جشنواره اجازه داد‌ه‌است که هر فرد توانمندی بتواند در آن کار ارائه‌کند که عامل مهمی در شکوفایی استعدادهایی است که جایگاهی برای بروز و ظهور ندارند.
وی افزود: به نظر من جشنواره دایره خلاق به نحوی اجرا شده که در آن نظرات به یک طیف خاص محدود نشده‌است زیرا ما معتقدم که استعداد ذاتی است و صرفا در حیطه آکادمیک نمی‌گنجد به همین خاطر ما امسال شاهد حضور یک پسر 11 ساله در میان شرکت‌کنندگان بودیم که اتفاق بسیار مثبتی است.
عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق، این عرصه را امکان مناسبی برای ظهور ایده‌ها خواند و گفت: به نظر من در جشنواره دایره خلاق شرکت‌کنندگان می‌توانند اعتماد داشته‌باشند که فضایی بدون رانت در اختیار آنان قرار می‌گیرد که به واسطه آن می‌توانند ایده‌های خود را ارائه‌کنند.
چگینی‌زاده کودکان را بخش فراموش شده کلانشهر تهران دانست و بیان‌کرد: به نظر من کودکان در کلانشهرها تنها در قالب شعار دیده شد‌ه‌اند اما در عمل کاری برای آنان انجام نشده به نحوی که یک کودک امکان استفاده از آبخوری را در پارک ندارد در حالیکه این قشر آینده کشور ما را در دست دارند و به نحوی جانشینان ما هستند لذا اگر امروز کودکان ما احساس کنند که دیده شده‌اند اعتماد به نفس بیشتری به دست می‌آورند و روحیه مثبت فعالیت در آنان افزایش خواهد‌یافت این در حالی است که فراموش‌شدن آنها نیز تبعات نامناسبی را در آینده آنان و کشور به دنبال خواهد‌داشت چرا که این عملکرد آموزش زندگی اجتماعی را که در آینده نیاز دارد به آنها می‌دهد.
وی در خصوص سطح آثار این دوره از جشنواره گفت: طبعا در هر جشنواره‌ای کار خوب و بد وجود دارد البته ما در این دوره طیف‌های گسترده‌ای را از آثار داشتیم به نحوی که داورها می‌توانستند برای ذائقه‌های مختلف به انتخاب اثر بپردازند ضمن اینکه برخی از آثار بسیار حد کیفی بالایی داشتند.
عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق تصریح‌کرد: در این دوره برخی از آثار دارای تکنیک و فناوری بسیار خوبی بودند که جای خرسندی است.
چگینی‌زاده کار مبلمان کودک را دارای ویژگی‌های خاص خود دانست و گفت: کار مبلمان کودک باید دارای مقیاس مناسب این گروه باشد و بتواند ارگونومی و ساختار بدن کودک را مد نظر قرار‌دهد ضمن اینکه لازم است که اثر در دل خود بتواند پاسخگوی روحیه کودک نیز باشد به این معنی که بتواند کودک را به وجد بیاورد و به خود جذب کند.
وی افزود: یک اثر کودک باید به نحوی طراحی شود که کودک بتواند با آن انرژی درونی خود را تخلیه کند و کنجکاوی او را برانگیخته کند لذا حتی یک نیمکت کودک نیز باید طراحی متفاوتی داشته باشد.
عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق ادامه داد: امیدوارم که با تداوم این جشنواره شاهد اعتماد اقشار مختلف به این حرکت خوب فرهنگی و گسترده شدن آن برای بهره‌مندی عموم جامعه باشیم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه