عباس افتخاری، عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق:

جشنواره دایره خلاق رشد سلیقه جامعه را به دنبال دارد

عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق گفت: جشنواره دایره خلاق می‌تواند به بهبود سطح سلیقه عمومی مردم بیانجامد و کمک کند که مردم بتوانند کارهای بهتری را بپسندند و درک کنند. عباس افتخاری، عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق، «شهر دوستدار کودک» را موضوع این دوره جشنواره خواند و در این باره گفت: کودکان و شهری که مناسب این قشر باشد از جمله مباحثی است که در جلسه کمیته علمی جشنواره دایره خلاق مطرح شد و با توجه به پشتوانه جهانی که این موضوع داشت، مد نظر قرار‌گرفت.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، وی افزود: در واقع مساله کودک و توجه به نیازهای این قشر در این دوره از جشنواره دایره خلاق مد نظر قرار‌گرفته‌است زیرا در این راستا خواسته اغلب جامعه و مطالبات جهانی نیز وجود دارد که طبعا مساله را برای عموم جذاب می‌کند.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق تاثیرگذاری موضوعات این جشنواره را در تداوم یافتن آن خواند و اظهارکرد: به طور حتم تاثیرگذاری این بخش در دراز مدت بروز خواهد‌یافت، در واقع تداوم این جشنواره از جمله ضروریات این بخش است که باید به آن توجه کرد.
افتخاری دوران کودکی را از جمله برهه‌های مهم زندگی در راستای فرهنگسازی خواند و بیان‌کرد: همه ما از دوران کودکی خاطرات واضحی داریم چرا که باورها، فرهنگ‌ها و دریافت‌های ما از آن دوران شکل می‌گیرد به همین خاطر برنامه‌ریزی برای این دوران می‌تواند منجر به حرکت جامعه و فضای اجتماعی به سمت و سوی خوشایند و خاطره‌انگیز برای کودکان شود تا بتوانند از آن درس بگیرند و بهره ببرند.
وی جشنواره دایره خلاق را در بطن جامعه موثر خواند و گفت: جشنواره دایره خلاق اتفاق بسیار موثری است و این مایه خرسندی است که سازمان زیباسازی متولی موثرترین و بزرگترین رویداد در حوزه مبلمان شهری شده‌است.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق ادامه‌داد: به نظر من این جشنواره شروعی برای علاقمندی به این عرصه در جامعه به شمار می‌رود و این باعث خوشحالی است که چنین روندی توسط متولیان دولتی آغاز شده‌است.
افتخاری درباره سطح آثار ارسالی در این دوره از جشنواره گفت: به نظر من در این دوره از جشنواره کارهای خوبی دریافت شده که نشانگر علاقمندی زیاد به این عرصه‌است لذا من معتقدم که اگر کارها خوب اجرا شود، می‌توانند تاثیر بسیار خوبی بر جامعه داشته‌باشند و سطح کیفی کار را به سمت ارتقاء سوق‌دهند.
وی تصریح‌کرد: من معتقدم که رویدادهایی نظیر جشنواره دایره خلاق می‌تواند به بهبود سطح سلیقه عمومی مردم بیانجامد و کمک کند که مردم بتوانند کارهای بهتری را بپسندند و درک کنند لذا چنین رویدادهایی در راستای ارتقاء فرهنگ عموم جامعه ضروری است.
عضو هیات علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق توجه به علاقمندی‌ها و ارگونومی بدن کودک در این دوره را مهم خواند و اظهار‌کرد: شهر دوستدار کودک باید، آثاری را در سطح شهر ارائه‌کند که بتواند با کودک و علاقمندی‌های این گروه ارتباط برقرارکند. در واقع آثار مربوط به کودکان باید در انتخاب مصالح، اجرا و کیفیت اثر دقت نظر‌داشته‌باشد تا کاری ایمنی و مفرح را برای کودکان ارائه کند.
افتخاری جانمایی آثار در سطح شهر را از جمله مسائل مهم خواند و بیان‌کرد: به نظر من باید آثار در محلی از شهر جانمایی شوند که کودکان بتوانند با آن تعامل مثبت و درستی داشته‌باشند ضمن اینکه قرار گرفتن در مکان‌های پر رفت و آمد نیز سبب می‌شود که طیف وسیعی از آن بهره مند شوند.
وی افزود: امیدوارم که با گام‌هایی که برداشته‌شده، این فرهنگسازی به گام‌های بزرگتری بیانجامد و جامعه را به سمت رضایت عمومی و گسترده شدن فعالیت‌های فرهنگی سوق دهد.

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه