سیدرضا حسینی لاهیجی، عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق:

تهران نیازمند فضاهایی برای انتقال صمیمت خانواده به کودکان است

عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق گفت: همه ما خاطرات پدربزرگها و مادربزرگهایمان و قصه‌های آنان را به خاطر‌داریم لذا باید سعی‌کنیم فضایی را تعبیه‌کنیم که شبیه به آن دوران امکان معاشرت کودکان با بزرگسالان را فراهم‌کند و بتواند عاطفه، صمیمیت و صلح دوستی ایرانیان را به نسل آینده انتقال‌دهد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، سیدرضا حسینی لاهیجی، عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق خواستار افزایش حرکت‌های فرهنگی نظیر این رویداد شد ودر این باره گفت: بدیهی است که هر‌جشنواره تاثیر مهمی در ارتقاء فرهنگ و هنر جامعه به دنبال دارد و این بسیار خوب است که اقداماتی نظیر دایره خلاق از سوی سازمان زیباسازی حمایت می‌شود اما من معتقدم که میزان اینگونه اقدامات مثبت اندک است و ما نیازمند افزایش تعداد این نوع حرکت‌های فرهنگی هستیم.
وی افزود: با توجه به اینکه امروز جمعیت تهران رو به افزایش است و شهر پیچیدگی‌ها و شلوغی‌های زیادی در دل خود دارد لذا نیاز است که برای نهادینه‌کردن فرهنگ شهری اقدامات بیشتری در حوزه فرهنگ‌سازی داشته‌باشیم.
عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق با اشاره به انتخاب موضوع «شهر دوستدار کودک» در این دوره از جشنواره گفت: به نظر من ما در موضوع کودکان مشکلات بسیاری دارد چرا که شهر ما برای این قشر اساسا مناسب‌سازی نشده‌است به نحوی که شهر برای کودکان بسیار پرخطر و آلوده است.
حسینی لاهیجی ادامه داد: شهر به نحوی طراحی شده که اساسا در دل آن آمادگی پذیرش کودکان نیست لذا باید روی این بخش کارهایی انجام شود البته در این امر باید تمام 17 معاونت شهرداری فعالیت‌های مداومی را اجرا کنند و بدیهی است که سازمان زیباسازی به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی این حجم از شهر باشد.
وی حضور جوانان و کودکان در سطح شهر را عامل مهمی در افزایش نشاط اجتماعی دانست و اظهار‌کرد: حضور کودکان و جوانان در سطح شهر با تعبیه امکانان مناسب برای آنان امکانپذیر است لذا لازم است که ما نیز نظیر سایر کشورها و در راستای دیدگاه‌های بین‌المللی سازمان‌هایی نظیر یونیسف و سازمان ملل روی این مساله کارهای مثبتی انجام دهیم.
عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق ادامه داد: هدف اصلی جشنواره دایره خلاق این است که بتوانیم در محله‌های مختلف فضاهایی را طراحی‌کنیم که اولویت آن با مبلمان شهری باشد تا این مبلمان بتواند به بازیگوشی و شیطنت بچه‌ها و خواسته‌های آنان بپردازد.
حسینی لاهیجی افزود: به نظر من برای ایجاد یک شهر «دوستدار کودک» باید حداقل ده سال کار مداوم داشته‌باشیم تا بتوانیم به ایده‌هایی مناسب برای تعامل کودک با کودک و کودک با بزرگسال در سطح شهر دست یابیم.
وی با اشاره به نقش مهم دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت افراد گفت: همه ما خاطرات پدربزرگها و مادربزرگهایمان و قصه‌های آنان را به خاطر‌داریم لذا باید سعی‌کنیم فضایی را تعبیه‌کنیم که شبیه به آن دوران امکان معاشرت کودکان با بزرگسالان را فراهم کند و بتواند عاطفه، صمیمیت و صلح دوستی ایرانیان را به نسل آینده انتقال‌دهد.
عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق افزود: متاسفانه ما تا امروز نتوانسته‌ایم ارتباط مناسبی را نظیر آنچه که نسل ما با گذشتگان داشته‌اند برای کودکانمان فراهم‌کنیم لذا نیاز است که روی این امر تحقیق و پژوهش گسترده‌ای داشته‌باشیم تا بتوانیم چنین فضایی را ایجاد‌کنیم زیرا همه چیز از همین امروز برای کودکان آغاز می‌شود به همین خاطر مهم است که بتوانیم در سطح شهر مواردی را ایجاد‌کنیم که کودک بتواند به واسطه آن بازیگوشی و حس صمیمیت خانواده ایرانی را به دست‌آورد.
حسینی لاهیجی تاکید کرد: خاطرات کودکی جزء شیرین‌ترین بخش های زندگی هر فردی است لذا لازم است که که برای این امر اقداماتی را شکل‌دهیم و فرایندی را برای بهبود کیفیت زندگی مردم در سطح شهر تعبیه‌کنیم.
وی افزود: من فکر می‌کنم که لازم است اداره مبلمان سازمان زیباسازی گسترده‌تر شود و به کارشناسان این بخش بال و پر داده شود تا خارج از محدودیت‌ها بتوانند در این عرصه فعالیت‌کنند زیرا امروز ما در تهران بیش از هر زمان دیگری نیازمند فعالیت در این بخش هستیم به همین خاطر فکر می‌کنم که تبدیل این بخش به معاونت یک نیاز برای رشد این بخش در جامعه‌است.

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه