مازیار رضایی، عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق

تداوم جشنواره دایره خلاق عامل مهمی در رشد مبلمان شهری است

عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق گفت: باید جشنواره دایره خلاق نیز نظیر سمپوزیوم مجسمه‌سازی بتواند تداوم را تجربه کند تا شاهد طراحی‌های بهتر و تاثیرگذاری عمیقتری در سطح شهر باشیم ضمن اینکه می‌توان به بین‌المللی‌کردن این رویداد نیز در راستای انتقال تجربیات سایر کشورها به این بخش نیز فکر کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مازیار رضایی، عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق برگزاری این رویداد را پاسخ به یک ضرورت اجتماعی دانست و در این باره گفت: هر جشنواره‌ای در دنیا مبتنی بر یک ضرورت برگزار می‌شود بر همین مبنا نیز جشنواره دایره خلاق نیز بر دو ضرورت پرورش خلاقیت و توجه به مبلمان شهری شکل‌گرفته‌است.
وی افزود: به نظر من مبلمان شهر در ایران یک امر نوین به شمار می‌رود که عمر آن کمتر از دو دهه اخیر است به همین خاطر نیاز به توجه و کارشناسی در این عرصه بسیار مشهود است لذا لازم است که در کلانشهری مانند تهران مساله مبلمان شهری را در اولویت‌های خود قرار ‌دهیم به همین خاطر من فکر می‌کنم که جشنواره دایره خلاق اتفاق بسیار خوبی است که سبب شده بتوانیم به مبلمان شهری با نگاهی تازه بیاندیشیم و توجه کنیم.
عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق تصریح‌کرد: مبلمان شهری تنها مختص نشیمن‌گاه‌های موجود در سطح شهر نیست بلکه بالای 170 آیتم در این عرصه گنجانده می‌شود که تحت عنوان مبلمان شهری تعریف شده‌است لذا اینکه امروز ما جشنواره‌ای را با محوریت این موضوع گسترده و مهم داریم، اتفاق بسیار خوبی است اما یقینا تداوم این جشنواره از شکل‌گیری آن مهمتر است.
رضایی تداوم جشنواره دایره خلاق را عامل مهمی در تاثیرگذاری آن درون بطن جامعه دانست و گفت: جشنواره دایره خلاق از معدود مسابقات داخل کشور است که در حوزه طراحی مبلمان شهری برگزار می‌شود و امروز به سومین دوره دست یافته‌است لذا امیدوارم که این رویکرد مثبت در سال‌های آتی نیز با جدیت بیشتر ادامه پیدا‌کند.
وی در‌خصوص سطح کیفی آثار این دوره از جشنواره اظهار‌کرد: سطح کیفی آثار یک جشنواره متغیر از مسائلی نظیر کیفیت آموزش نیز هست زیرا طیف عظیمی از شرکت‌کنندگان این بخش را دانشجویان تشکیل می‌دهند البته مساله تفهیم موضوع و ارتباط با مخاطب نیز در این بخش اهمیت زیادی دارد.
عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق سطح کیفی آثار رسیده به جشنواره را مثبت ارزیابی‌کرد و افزود: امسال به لحاظ کمی تغییر چندانی را شاهد نبودیم اما آثار از نظر کیفی روند خوبی داشتند که باعث خرسندی است.
رضایی تاکید‌کرد: ما در مساله طراحی مبلمان شهری باید مباحث مختلفی را مد نظر قرار‌دهیم که متاسفانه تا امروز کمتر دیده شده‌است به عنوان مثال ما در کمتر محلی سطح زباله کودکان یا معلولان را شاهد هستیم لذا باید در چنین روندی اقشار مختلف جامعه را نیز مد نظر قرار‌د‌هیم.
وی افزود: در جشنواره امسال که با موضوع «شهر دوستدار کودک» طراحی شده، ما سعی داریم که کودک را به عنوان جزئی از شهر مد نظر قرار‌دهیم و مبلمانی را طراحی کنیم که در دل آن به کودک و نیازهای وی نیز نگاه شده‌است.
عضو هیات داوران سومین جشنواره ملی دایره خلاق تصریح‌کرد: باید جشنواره دایره خلاق نیز نظیر سمپوزیوم مجسمه‌سازی بتواند تداوم را تجربه‌کند تا شاهد طراحی‌های بهتر و تاثیر‌گذاری عمیقتری در سطح شهر باشیم ضمن اینکه می‌توان به بین‌المللی کردن این رویداد نیز در راستای انتقال تجربیات سایر کشورها به این بخش نیز فکر‌کنیم.

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه