همایون گلستانه، عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق:

جشنواره دایره خلاق انتقال آموزه ها به نسل آینده

عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق گفت: به نظر من باید هدف نخست در این عرصه انتقال آموزه‌های فرهنگی، مذهبی و آموزشی باشد که از نسل قبل به ما رسیده‌است لذا ما نیز باید از طریق این بخش‌ها مفاهیم را به نسل بعدی منتقل کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازما زیباسازی شهر تهران، همایون گلستانه، عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق ضمن تاکید بر اهمیت مبلمان در زندگی شهری گفت: با توجه به اینکه در حوزه کودک و مبلمان شهری کار چندانی در تهران انجام‌نشده‌است لذا تصمیم بر این شد که موضوع «شهر دوستدار کودک» برای این دوره انتخاب شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد که در حوزه مطالعات نظری و اجرایی کار چشمگیری که بتواند مخاطبان و مجریان را راضی کند در حوزه کار کودک انجام نشده‌است لذا به اتفاق آراء کمیته علمی و بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری جشنواره موضوع کودک مد نظر قرار‌گرفت تا پایه‌ای برای حرکت‌های بعدی در این عرصه باشد.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق، آموزش و فرهنگسازی را عنصر مهمی دانست که از دوران کودکی آغازمی‌شود و در این باره گفت: آموزش از جمله مواردی است که باید از دوران کودکی آغاز شود تا بتواند تاثیر‌گذاری بیشتری به دنبال داشته‌باشد لذا اگر ما بتوانیم تجهیزات لازم را در سطح شهر و فضاهای عمومی افزایش‌دهیم، می‌توانیم بهتر به این مهم دست یابیم.
گلستانه تصریح‌کرد: به نظر می‌رسد که استفاده از عناصر شهری می‌تواند آموزش را در سنین کودکی راحت‌تر کند زیرا وقتی آموزش با بازی و سرگرمی همراه باشد، از سوی این گروه بهتر پذیرش خواهد‌شد به همین خاطر تاکید من بر این بود که آثار کودک به گونه‌ای طراحی شوند که بتواند چند هدف کلی را دنبال کند.
وی انتقال ارزش‌ها و باورهای گذشته به نسل آینده را از طریق فرهنگسازی ممکن خواند و اظهار‌کرد: به نظر من باید هدف نخست در این عرصه انتقال آموزه‌های فرهنگی، مذهبی و آموزشی باشد که از نسل قبل به ما رسیده‌است لذا ما نیز باید از طریق این بخش‌ها مفاهیم را به نسل بعدی منتقل کنیم.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق ادامه‌داد: بدیهی است که ما می‌توانیم از طریق این تجهیزات و جشنواره‌های اینچنینی آموزه‌های گذشتگان و ارزش‌های کشورمان را در قال تجهیزات بگنجانیم تا برای کودکان سوال ایجاد شود و برای یافتن پرسش آن ترغیب شوند و پروسه یادگیری را دنبال کنند.
گلستانه افزود: آثار مربوط به حوزه کودک باید به نحوی باشد که بتواند علاقه لازم را در کودک ایجاد کند به این معنا که با تکرار این آموزه‌ها، آن را به چارچوب زندگی کودکان تبدیل کند زیرا خاطرات دوران کودکی در گذر زمان همچنان در ذهن کودک باقی می‌ماند و می تواند ماندگاری پایداری به دنبال داشته‌باشد.
وی جشنواره دایره خلاق را بهترین حرکت سازمان زیباسازی خواند و گفت: به نظر من جشنواره دایره خلاق یکی از بهترین حرکت‌های سازمان زیباسازی است که قابل تقدیر است.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق تاکید کرد: امیدوارم که این جشنواره تبدیل به حرکت بزرگتری شود و بتواند تبدیل به یک علامت برای پژوهشگران و مشتاقان این عرصه شود در واقع من فکر می کنم که این جشنواره می تواند یک روند را در عرصه پژوهش آغاز کند که برای جامعه امروز ایران لازم است.
گلستانه تداوم را عامل مهمی برای رشد جشنواره دایره خلاق دانست و گفت: من معتقدم که تداوم جشنواره رشد کیفی آن را به دنبال خواهدداشت لذا امیدوارم که هرگز شاهد توقف این حرکت های خوب فرهنگی نباشیم چرا که آموزش امر مهمی است که باید روی آن تاکید داشته‌باشیم.
وی تاکید‌کرد: کلانشهرها و شهرهای بزرگ قطعا نیازمند آموزش مستمر برای حضور در فضاهای عمومی هستند لذا هر چه آموزش ماندگارتری را در برنامه‌ها داشته‌باشیم، اثر بخشی بیشتری را شاهد خواهیم‌بود.

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه