حسن داورزنی، عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق:

دایره خلاق شروعی مناسب پاسخ دادن به اقشار مختلف جامعه است

عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق گفت: به نظر من این جشنواره یک شروع مناسب به شمار می‌رود که از کودکان آغاز شده و می‌تواند به سالمندان و گروه‌های مختلف ساکن در کلانشهر تهران بیانجامد لذا من فکر می‌کنم که این شروع خوب را باید به فال نیک گرفت.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، حسن داورزنی، عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق انتخاب موضوع «شهر دوستدار کودک» را ارزش گذاشتن برای کودکان جامعه دانست و در این باره گفت: این بدیهی است که کودکان نیز مانند سایر افراد جامعه، حقی نسبت به کشور دارند لذا توجه به آنان برای زندگی شهری و تعاملات اجتماعی نوعی ارزش‌گذاری برای آنان است که سبب می‌شود آنان احساس ارزشمندی بیشتری کنند.
وی ادامه داد: به نظر من اگر ما بتوانیم در مراکزی نظیر پارک‌ها که کودکان در آن تردد بیشتری دارند، چنین رویدادهایی را شکل‌دهیم، می‌توانیم بسیار تاثیرگذار عمل کنیم زیرا این امر می تواند مشوق بسیار خوبی برای کودکان باشد.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق تصریح‌کرد: به نظر من اقدامات جشنواره دایره خلاق می‌تواند مشوقی برای کودکان باشد تا در حین بازیگوشی بتوانند آموزش داشته‌باشند.
داورزنی درباره ویژگی‌های آثار کودکان در مبلمان شهری توضیح‌داد: به طور حتم فرم، زیبایی و استانداردهای کودکان باید در آثار این بخش مد نظر قرار‌گیرد ضمن اینکه وسایل و مصالحی که در تولید کارهای کودکان به کار برده می‌شود، نیز در درجه اهمیت قرار دارد چرا که باید ایمنی کودکان و آرامش آنان را به دنبال داشته‌باشد و هیچگونه لطمه ای به آنان وارد نکند.
وی درباره سطح مبلمان شهری در تهران گفت: در حال حاضر شرایط مبلمان شهری در تهران چندان بد نیست اما به صورت کلی وقتی این عرصه را بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم که این حوزه نسبت به کشورهای اروپایی و توسعه یافته هنوز جای کار دارد چرا که در چنین کشورهایی اقداماتی در حوزه مبلمان شهری انجام شده که به نحوی مشوق مردم است.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق، مبلمان شهری را عنصر مهمی در فرهنگسازی دانست و بیان‌کرد: به نظر من مبلمان شهری عنصر مهمی در فرهنگسازی است که برای اقشار مختلفی نظیر سالمندان، مادران و ... مفهومی کاربردی دارد لذا ما باید برای اقشار مختلف اقداماتی را در این راستا مد نظر قرار‌دهیم.
داورزنی جشنواره دایره خلاق را یک شروع در حوزه توجه به اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: به نظر من این جشنواره یک شروع مناسب به شمار می‌رود که از کودکان آغاز شده و می‌تواند به سالمندان و گروه‌های مختلف ساکن در کلانشهر تهران بیانجامد لذا من فکر می‌کنم که این شروع خوب را باید به فال نیک گرفت.
وی تداوم را عنصر مهمی در رشد جشنواره خواند و اظهار کرد: به نظر من باید برای تداوم جشنواره دایره خلاق برنامه‌ریزی‌های جدی را دنبال کنیم چرا که تداوم عنصر مهمی در رشد کیفی به شمار می‌رود.
عضو کمیته علمی سومین جشنواره ملی دایره خلاق ادامه داد: فرم و زیبایی و نقشی که در رابطه با کودک برای اثر تعریف می‌شود، بسیار مساله مهمی است لذا من امیدوارم که با تداوم این جشنواره شاهد رشد دیدگاه‌های مناسب و ایده‌های نوین در این راستا و در نقاط مختلف شهر باشیم.

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه