پنج شنبه, 22 بهمن 1394 11:53

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 13

پنج شنبه, 22 بهمن 1394 11:51

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 12

پنج شنبه, 22 بهمن 1394 11:46

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 10

پنج شنبه, 22 بهمن 1394 11:44

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 9

پنج شنبه, 22 بهمن 1394 11:08

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 8

چهارشنبه, 21 بهمن 1394 13:29

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 7

چهارشنبه, 21 بهمن 1394 13:26

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 6

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:18

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 5

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:17

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 4

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:15

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 3

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:12

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 2

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:09

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 1

معرفی کتاب

  • بنظر می رسد شهرسازی مدرن بطور وحشتناک و نگران کننده ای عاری از انگیزه های هنری شده است. این شهرسازی تنها توانسته احجام مکعب شکلی را بعنوان ساختمان با یکنواختی ملال آورشان، جایگزین غنای شهرسازی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه