شنبه, 02 مرداد 1395 20:20

کمپین ورزش برای همه / 4

شنبه, 02 مرداد 1395 20:19

کمپین ورزش برای همه / 3

شنبه, 02 مرداد 1395 20:18

کمپین ورزش برای همه / 2

شنبه, 02 مرداد 1395 20:17

کمپین ورزش برای همه / 1

معرفی کتاب

  • نویسنده: غلامرضا مقصودی در طراحی شهری کوشش شهرسازان و معماران همواره برای خلق فضاهای مطلوب و سودمند برای استفاده بهتر انسان‌ها بوده‌است که برای رسیدن به این هدف، اطلاع از نحوه‌ی برخورد و رفتار انسان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه