پنج شنبه, 07 شهریور 1398 20:02

استاد خروش معنای هنر ایران است

دوشنبه, 14 مرداد 1398 12:06

تیزر نکوداشت استاد علی راهجیری

چهارشنبه, 19 تیر 1398 10:03

نشست تخصصی قدیم نویسان معاصر

پنج شنبه, 13 تیر 1398 11:46

همه ما نیازمند سرمشق هستیم

دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 18:29

گزیده مراسم نکوداشت استاد اخوین

صفحه1 از3

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات نوعی ارتباطات است که سعی می شود تا بر مخاطب تاثیر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه